Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Nagybizottság


Katolikus Nagybizottság, Komárom, 1924. júl.-1929.: a csehszlovák kormányzat elnemzetietlenítő, vallástalanító törekvéseinek megfékezésére alakított bizottság. - →Mórocz Emilián OSB és társai Komáromból való kiutasítása után a bencés gimn-ból tót gimn-ot akartak csinálni, a nem m. anyanyelvű isk-kban megakadályozták a m. hitoktatást. Csak a kassai egyhm-ben 1926-ig 21 faluban szüntették meg a m. istentiszt. nyelvet, nem csupán kormány-nyomásra a 3 autonóm szervezetű egyhközs-ből (Kassa, Komárom, Pozsony) csak a komáromi tudta megőrizni m. jellegét. Válságossá tették a m. papképzést: a m. és tót papjelöltek aránya 1:7, a híveké 1:2,2 (csehszl. adatok szerint 1:4), a m-ok száma évf-ként egyre csökkent. A ~ az egyhközs-ek összefogásával a m. papképzés segítését tartotta céljának. 1929: a csehszl. kormány a ~ot megszüntette, de azt más formában és keretek között újra létrehozták. 1936. VI. 24: megalakították az Országos Magyar Katolikus Tanácsot, melynek létrejötte az I. →bécsi döntésig napirenden tarhatta a gondot. T.E.

A felvidéki magyarság 20 éve 1918-1938. 1938:77.