🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Nőszervezetek Világuniója
következő 🡲

Katolikus Nőszervezetek Világuniója (ang. World Union of Catholic Women's Organizations, WUCWO, fr. Union mondiale des organisations feminines catholique, UMOFC): A X. Pius p. (ur. 1903-14) kezdeményezésére 1910: Brüsszelben (Belgium) alapított Katolikus Női Ligák Nemzetközi Uniója 1987: kapta a ~ nevet. Székhely: Párizs (Fro.). - A 19. sz. közepétől szervezett nőmozgalmak eleinte főleg a női munkavégzés és szakmai képzés kérdéseivel foglalkoztak. A kat. nőszövetségek a 19/20. sz. fordulóján alakultak ki nemzeti keretekben. Tevékenységük a II. vh. után felerősödött, nem kis mértékben annak következtében, hogy XII. Pius p. (ur. 1939-58) tanításában hangsúlyozta a nők szerepét a házasság és a család intézményének erősítésében, a közéleti szerepvállalásban és a szoc. tevékenységben, a világiak apostolkodásában, továbbá a kat. nőmozgalom feladatává tette a világszervezetekkel való kapcsolattartást. - A ~ célja, hogy előmozdítsa a kat. nők bekapcsolódását az egyh., szoc., társad. és kulturális mozgalmakba, valamint a nemzetk. életbe; elősegítse a nők részvételét az Egyh. missziós munkájában és a társad. életben; képviselje és összehangolja a kat. nőszervezetek tevékenységét nemzetk. szinten. - Tanulmányi és cselekvési irányai régiónként és időszakonként változnak. Jellemző témakörei: nők az Egyh-ban; nők továbbképzése; nők a gazd. életben; küzdelem az éhség ellen a világban; küzdelem a környezetszennyezés ellen a világban; a nők elleni erőszak kérdései; a ~ és a nemzetk. szervezetek kapcsolatai. Továbbképző szemináriumokat szervez nők számára, főleg a gyors változásoknak, városiasodásnak, iparosodásnak kitett vidékeken. A nemzetk. szervezetekben működő képviselői szót emelnek a házasság, szülők jogai gyermekeik nevelési formájának megválasztásában, születésszabályozás, lakásproblémák, faji megkülönböztetés, családjogi törv-ek keresztény szempontból fontos kérdéseiben. - Konzultatív ill. teljes jogú tagsággal rendelkezik az →Egyesült Nemzetek Szervezetének társintézményeiben és azokhoz kapcsolódó szervezetekben, valamint az →Európa Tanácsban és az Amerikai Államok Szervezetében. Tagja a →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájának. Kapcsolatot tart egyh., diák- és nőszervezetekkel, pápai intézményekkel és a →Nemzetközi Katolikus Leányszövetséggel, melynek létrehozásában is szerepe volt. - Tagsága 1996: 92 szervezet öt kontinens 50 országában, köztük (1991 óta) Mo-on, összesen mintegy 30 millió fős taglétszámmal. Magyar tagszervezete az újjáalakult →Katolikus Leánykörök Szövetsége. - Közleményei negyedévente: WUCWO Newsletter (négy nyelven). N.D.

LThK IV:303. - NCE XIV:1029. - EUNIA 1985:124. - LMmKE 1994:41. - YIO 1996. I:1645. - EWY 1996. I:270.