Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom


Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom, KMÉM, München, 1947-: a nemzetközi →Pax Romana Mozgalom tagszervezete. - A hajdani bpi →Országos Magyar Katolikus Diákszövetség hagyományait követve alakult a II. vh. után Ny-ra került és Ny-i egy-eken tanuló kat. m. egy. és főisk. hallg-k összefogására, a kat. neveltetésű és szellemű értelmiség utánpótlás-nevelésére. Neve az alakuláskor Magyar Katolikus Diákok Szövetsége, később Katolikus Magyar Diákszövetség. Az 1956-os m. forr-at követően tagjainak száma jelentősen megnőtt. Első kongresszusát Kat. Magyar Egyetemi Mozgalom néven 1959. III: rendezte Lővenben (Belg.). Miután a tagok nagy része tanulmányai elvégzése után is a mozg-ban maradt, diákszervezetből értelmiségi szervezetté vált. Mai nevét 1987: kapta. 1959 óta évente,  közvetlenül húsvét után egyhetes kongr-t rendez. Ezek színhelye (beleértve a prot-okkal együtt 1971 óta rendezett magyar ökumenikus találkozókat is) 13x No., 6x Belg., 5x Au., 2x-2x Svájc, Fro. és Olo., 1x-1x Holl. és Luxemburg; 1991 óta Mo. a színhely. - Elnökei: Horváth Árpád, 1964: Bejczy Antal, 1968: Targonski I. György, 1977: Cserháti Lajos, 1979: Crouy-Chanel Imre, 1983: Beliczey István, 1985: Skultéty Csaba, 1990: Galambos Gyula, 1994: Cserháti Lajos, 1999: Szentkereszty György. Egyh. tanácsadó 1966-99: →Békés Gellért OSB. Főtitkár 1965: Kalniczky György, 1983: Czupy József, 1987: Németh János. Tevékenyebb csoportjai Münchenben, Innsbruckban és Holl-ban működnek. Az innsbrucki csoport hagyományos őszi tanulmányi napjai igen népszerűek. 1992: a ~ szerepét és a nemzetk. Pax Romanában 1964 óta élvezett képviseleti jogát átvette a Magyar Pax Romana Fórum, amely 1991 óta az évi találkozókat Mo-on rendezi. A ~ ennek tagjává vált, és 1996: az innsbrucki összejöveteleket hivatalos évi találkozóivá nyilvánította. Bo.Gy.

Borbándi 1992:181. - Kovács 1996:94.