Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Leányok Országos Szövetsége


Katolikus Leányok Országos Szövetsége, KLOSZ: a magyar katolikus leányifjúság összefogására azzal a céllal alapított szervezet, hogy „meggyőződésében kat., életalakításában aktív, eszközeiben modern, lelkületében nőies” lányok nevelését támogassa. Alaptörv-ét 10 p-ban foglalták össze: a ~ tagja 1. híven teljesíti vallásos kötelességét; 2. Komolyan készül nemzetnevelő feladatára; 3. lelkiismeretes okossággal törekszik egészséges életmódra; 4. képességeit minden irányban harmónikusan fejleszti; 5. távollévőről v. jót, v. semmit sem beszél; 6. megnyilvánulásában egyszerű, őszinte; 7. szereti a munkát és szolgáló szeretettel segít embertársain; 8. mindig kész megbocsátani és bocsánatot kérni; 9. lelke derűs csendjét minden körülmények között őrzi; 10. az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit fokozott mértékben gyakorolja. -

Tört. A ~ eredetileg két ágból indult: 1. Az egyik ágat 1912: →Butykai Antal alapította kat. leányok számára. 1911: kaptak BM-i és hgprím. eng-t, az alapszabályt 1915: alkották meg. Ennek az ágnak egyik utolsó eln-e volt Förster Aurélné Dlauchy Mária az 1920-as években,  egyik védnöknője D'Orsay grnő csillagkeresztes hölgy. - 2. A másik ág a Farkas Edit által 1908: alapított →Szociális Missziótársulathoz (SZM) kapcsolódik, mely 1914: elhatározta, hogy a leányifjúságot is bevonja a szoc. nevelésbe. Ennek megszervezésével →Slachta Margitot bízták meg. A középisk-kból körlevéllel meghívott 16 é-nél idősebb leányokból október elején megalakult SZM Leányklubja. Az első karácsonyi rendezvényen Sík Sándor meghívására vett részt →Stadler Frida és →Blaskó Mária. A klub bővülésével vezetői Rónai Erzsébet, majd Mócsy Márta, Rácz Margit, Percs Margit, Kampis Sára és Székely Erzsébet lettek. A vh. alatt hadikórházakat látogattak, sebesülteket ápoltak. A Leányklubnak része volt abban, hogy Slachta Margitot 1920: a budai vár választókerületében megválasztották az első nő ogy-i képviselőnek. - 1923: a Leányklubot meghívták a ~ Butykai Antal alapította (1.) ágába. Ezzel a két ág egyesült, lelki vezetőjük Butykai Antal, világi vez-jük Stadler Frida lett. 8 közp. csoport mellett ker-enként az egyhk-ekben leányköröket, -klubokat alapítottak. A csoportok vez-it klubmamának hívták, mellettük ifj. elnök tevékenykedett. Bpen 8 központi és 30 külső, vidéken 46, a Felvidéken és Erdélyben 17 ~csoport alakult. - A szervezést Stadler Frida irányította és éltette. Elgondolása az volt, hogy minden helyi csop-nak, csatlakozott plébániai és egyhk-i körnek legyen meg a maga ifj. tisztikara, de mindenütt álljon mellettük egy-egy érettebb, mély lelkiségű nő irányítóként. A csoportok megalakítása után létrehozta a szenátust, mely a ~ tisztikarát, s a csoportok felnőtt vez-jét és ifj. elnökét foglalta magába, s hétről-hétre közvetítették a közp. programjait. Hétfőnként üléseztek, a csoportok számára előadókról és előadási anyagokól gondoskodtak. Az évente meghatározott közp. gondolatot havonta 4 (vallásos, kulturális, etikai, gyakorlati) előadásban dolgozták föl. A vez-k számára évente 1 hetes bentlakásos kurzust tartottak 1926: Arácson, 1928: Kőszegen, 1929: Fonyódon, 1930: Lellén, 1931: Szegeden, 1932: Pécelen, 1946: Marcaliban, 1947: Cegléden, 1948: Pécsett, 1950: a Mátrában. A ~ közp. helysége a Bp. IV. ker. Veres Pálné u. 25. volt (2002: V. ker.). Az ünnepélyes tagfelvételt mindig Gyertyaszentelő Boldogasszony napján (II. 2.) tartották; évente lelkigyakorlatokat, szavaló, főző, asztalt terítő versenyeket, mozgásművészeti és néptánc-kurzusokat, leányifj. díszgyűlést, hajókirándulást szerveztek. - A ~ szavaló kórusának legnagyobb sikere Sík Sándor Ádvent c. oratóriumának előadása volt az Operaházban. 1948. XII: az egyes-ek föloszlatása után még megülték Stadler Frida 60. születésnapját. - A ~ versben megfogalmazott jelmondata: Szemünk az égre bízva néz / testvérkezet szorít a kéz / a múlt sugall szent őserőt / építünk rajta szebb jövőt. - A ~ 1936-tól vett részt az →Actio Catholica munkájában. 1938: a ~ból és a belőle kinőtt szervezetekből alakult a Magyar Leányok Kat. Akciója (EMELKA), a →Katolikus Dolgozó Leányok Országos Szövetsége, a →KALÁSZ és a →Zita körök. - Lapja: A Dolgozó Leány (1932-34). **-Kü.J.

Vigilia 1969:416. (Ijjas Antal: ~ halálára) - Kampis Sarolta és Kálmán Orsolya közlése