🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Középiskolai Főigazgatóság
következő 🡲

Katolikus Középiskolai Főigazgatóság, KKF, 1938. jún. 2.-1940. jún. 16.: katolikus középiskolák nevelő és oktató munkáját irányító, a közoktatásügyi igazgatás vezetésére és ügyeinek intézésére Budapest székhellyel létrehozott hatóság. - Létrehozását a →Katolikus Középiskolai Főhatóság határozta el. Tagjai voltak: elnök főig., 3 tankerületi főig. és egy központi ig., mind a tanító rendek tagjai. Az isk-kat 3 tanker-be osztották: 1. Bpi tanker.: →Szent István Gimnázium (Budafok), →Érseki Katolikus Gimnázium, →Szent Angéla Leánygimnázium, →Piarista Gimnázium, →Sancta Maria R.K. Leánygimnázium, →Szent Benedek Gimnázium, →Patrona Hungariae Leánygimnázium, →Szent Imre Gimnázium, →Szent Margit Leánygimnázium és Nőnevelő Intézet, →Notre Dame de Sion R.K. Leánygimnázium, →Philippineum, →Szent István Gimnázium, Esztergom, →Páduai Szent Antal Gimnázium, uo., →Szent Margit Leánygimnázium, uo., →Gimnáziumi Előkészítő Tanfolyam, Nyergesújfalu, →Takács Menyhért Gimnázium, Rozsnyó, gr. →Esterházy Miklós Gimnázium, Tata. - 2. Dunáninneni tanker.: →Harmadik III. Béla Gimnázium, Baja, →Calasanzi Szent József Gimnázium, Debrecen, →Magyarok Nagyasszonya Leánygimnázium, uo., →Szent Bernát Gimnázium, Eger, →Érseki R.K. Leánygimnázium, uo., →Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő, →Karácsonyi János Gimnázium, Gyula, →Szent István Gimnázium, Kalocsa, →Rákóczi Ferenc Gimnázium, Kassa, →Piarista Gimnázium, Kecskemét, →Ward Mária R.K. Leánygimnázium, uo., →Angolkisasszonyok R.K. Leánygimnáziuma, Nyíregyháza, →Sátoraljaújhelyi Piarista Gimnázium, →Dugonics András Gimnázium, Szeged, →Árpádházi Boldog Margit Leánygimnázium, uo., →Váci Piarista Gimnázium. - 3. Dunántúli tanker.: →Szent Katalin Nevelőintézet, Érsekújvár, →Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr, →Keszthelyi Premontrei Gimnázium, →Szent Imre Gimnázium, Komárom, →Ferenc József Gimnázium, Kőszeg, →Magyaróvári Piarista Gimnázium, →Nagykanizsai Piarista Gimnázium, →Notre Dame Leánygimnázium, Nagykanizsa, →Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Gimnázium, →Szent Mór Gimnázium, Pápa, →Nagy Lajos Gimnázium, Pécs, →Pius Gimnázium, uo., →Szent Erzsébet R.K. Leánygimnázium, uo., →Szent Asztrik Gimnázium, Sopron, →Immaculata R.K. Leánygimnázium, uo., →Szent István Gimnázium, Székesfehérvár, →Szent Norbert Gimnázium, Szombathely, →Veszprémi Piarista Gimnázium. - 1940: a ~ hatáskörébe tartozott 55 középisk., 35 fiú, 19 leánygimn. és 1 előkészítő tanf., 990 tanár, 20.099 növ. Érettségizett 1908 növ. (1494 fiú, 414 leány). - A ~ 1940: átalakult →Katolikus Tanügyi Főigazgatósággá. M.I.

KKF 1940:9.