🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Középiskolai Főhatóság
következő 🡲

Katolikus Középiskolai Főhatóság, 1934. márc. 20.-1940. okt. 16.; 1950. nov. 6.-1992.: a Püspöki Kar által létrehozott főfelügyeleti szerv a katolikus középiskolák irányítására. - Elnöke Serédi Jusztinián esztergomi érs., tagjai: Breyer István győri, Hanauer István váci pp., Kelemen Krizosztom bencés főapát, Gerinczy Pál jászói, Steiner Miklós csornai prép., Endrédy Vendel zirci apát, Sebes Ferenc piar., Somogyi Jenő jezsuita, Hársligethy-Vinkovits Viktor ferences rend- ill. tartományfőnök. 1940: átalakult →Katolikus Iskolai Főhatósággá. - 1950: ismét ~ néven folytatta tevékenységét. Jogkörébe tartozott az →iskolák államosításából kimaradt 8 kat. középisk. A ~ felügyelt „a kat. középisk-kban folyó valláserkölcsi nevelés és ált. a nevelés és tanítás munkájára, s annak rendjét biztosító törv-ek, jogszabályok megtartására”. - Elnöke a MKPK elnöke, tagjai az isk-t fönntartó rendek főnökei. Az áll. főfelügyeletet a Művelődésügyi Min. a Megyei Tanácsok Végrehajtó Biz-ainak Okt. Osztálya által gyakorolta. - A rendszerváltás után az egyh. isk-k újraindulásakor kibővült hatáskörrel →Katolikus Iskolák Főhatósága. →katolikus iskolák irányító és felügyeleti szervei M.I.

KKF 1940:9. - Gimn. Évkv-ek 1958.