🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Eszperantisták Nemzetközi Uniója
következő 🡲

Katolikus Eszperantisták Nemzetközi Uniója (eszperantóul Internacia Katolika Unuigo Esperantista, IKUE, ang. International Union of Catholic Esperantists), Párizs, 1910-: Nemzetközi Katolikus Eszperantista Unió (International Catholic Esperantist Union, ill. International Catholic Esperantist Association) néven alapították. Célja a katolikus eszperantisták összefogása. Az eszperantó mozgalom X. Pius p. (ur 1903-14) óta élvezi az Egyh. támogatását. A ~ az →Eucharisztikus Kongresszusok mellett kat. eszperantó társ-kongresszusokat rendez. A kat. szempontból fontos dokumentumokat megjelenteti eszperantó nyelven. Előmozdítani kívánja, hogy kat. tanintézményekben bevezessék az eszperantó nyelv oktatását. Székhelye: Róma. - Tagja az →Eszperantó Világszövetségnek. - Tagsága 1990: nemzeti szekciók és egyének 28 országban. - Havi folyóirata az Espero Katolika; évkönyve a Jarlibro. N.D.

LThK III:1107. - EASS 1984. I:7834. - YIO 1996 I:1113.