🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Egyházközségi Ifjúsági Közösségek Nemzetközi Szövetsége
következő 🡲

Katolikus Egyházközségi Ifjúsági Közösségek Nemzetközi Szövetsége (ang. International Federation of Catholic Parochial Youth Communities, FIMCAP): Alapítási előzményének egyik ága a római 1921: Katolikus Ifjúság Nemzetközi Titkársága, 1948: Katolikus Ifjúság Nemzetközi Irodája, 1954: Katolikus Ifjúság Nemzetközi Szövetsége, másik ága a müncheni 1961: Nemzetközi Katolikus Ifjúsági Szövetség, 1968: Katolikus Ifjúság Világszövetsége. 1981: e két ágnak és egyházközségi ifjúsági szervezeteknek egyesüléséből és azok jogutódjaként létrejött a ~. Székhely: Antwerpen (Belgium). - Célja, hogy nemzetk. kapcsolatot teremtsen az országonkénti katolikus ifj. mozgalmak között; hozzájáruljon az ifj. életével és apostolkodásával kapcsolatos kérdések tanulmányozásához; elősegítse a katolikus fiatalság szervezeteinek megalakulását és megerősödését világszerte és képviselje azokat a nemzetk. életben. A nemzeti kat. ifj. szervezetek működési köre általában kiterjed a vallási, a társad. és kulturális életre, és a szabadidős tevékenységekre. A ~ konferenciákat, vallási-hitbuzgalmi jellegű, valamint társad. kérdésekkel foglalkozó találkozókat rendez. - Kapcsolatot tart az →Egyesült Nemzetek Szervezete egyes intézményeivel és ügynökségeivel (ECOSOC, UNESCO, FAO), az →Európa Tanáccsal és eu. ifj. szöv-ekkel, valamint a →Nemzetközi Katolikus Gyermekirodával. Tagja a →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájának. - Tagsága 1994: egyh. elismeréssel rendelkező 32 nemzeti szervezet 24 országban. Csak az USA-ban 6 millió tagja van. - Közleménye: Youth of the World. N.D.

NCE VII:572. - EUNIA 1985:124. - YIO 1996. I:915.