🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Bencés Diákok Egyesülete
következő 🡲

Katolikus Bencés Diákok Egyesülete, Bencés Diákok Egyesülete, Bp., 1923.-1946. júl. 20.: a bencés iskolákból kikerült főiskolásokat és egyetemi hallgatókat erkölcsileg és anyagilag támogató szervezet. - Azért alapították, hogy tagjai az életben is ébren tartsák az egymás iránti ragaszkodást, valóra váltsák azokat a vallásos és hazafias eszméket, amelyeket a bencésektől tanultak. A ~nek annyi osztálya volt, ahány bencés gimn. működött. 1924. II. 24: Véghelyi Gyula elnökletével megalakították a Bencés Diákok Szövetsége Főiskolai Csoportját. - A ~ elnöke a mindenkori pannonhalmi főapát, 1928: alelnökei: Khuen-Héderváry Károly gr. és Térffy Dezső, o-elnökök Térffy Béla (Bp.), Gróh Gyula (Esztergom), Németh Károly (Győr), v. Simon Elemér (Sopron), Szeleczky Gyula (Pápa), Jambrits Lajos (Kőszeg), Lengerer István (Pannonhalma), üv. ig. a székhely isk. ig-ja. Rendes tagdíj évi 4, alapító tagdíj 100 P. Közp-ja Pannonhalma és Bp., VIII. Baross u. 62. Taglétszáma 1937: 675 fő. - Lapjai: Bencés Diák (1930-32), Bencés Öregdiák (1946). - 1946. VII. 20: a ~ soproni tagegyes-ét (a többit a M. Közl. szerint nem!) a belügymin. az 1938:17. tc., az 529/1945. és a 7330/1946. ME. sz. rendeletre hivatkozva föloszlatta. 88

MKA 1928:555. - Dobrovits 1936:123. - M. Közl. 1946. VII. 20. - Viczián 1995:6. (75,76.)