Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Akció


katolikus akció: a világiak apostolkodása a II. Vatikáni Zsinatig. →Actio Catholica

Katolikus Akció, Pozsony, 1935. jan. 1.-1938. okt. 20.: előadások és szentbeszédek a lelkészkedő papság használatára. - Megj. havonta a Katolikus Lelkipásztor (1923-44) mellékleteként, össz. 472 old., 47 sz. Fel. szerk. és kiadó: Kőhegyi József. Szerk. Szyllaba Emil. Ny: Concordia. T.E.

Katolikus Akció, Bp., 1935. márc.-1940. dec.: hitbuzgalmi lap, az Országos Elnökség időszaki körirata. - Megj. havonta 1-jén reggel, össz. 65 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó: Mihalovics Zsigmond tb. knk., az AC ig-ja. Kiadó: az Orsz. Elnökség. Ny: Korda Rt. Melléklete 1936-39: Katolikus Temetkezési Segélyezés. - Utóbb: Magyar Katolikus Akció (1941-44). 88