🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesülete
következő 🡲

Katolikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesülete, Országos Pázmány Egyesület, Pázmány Egyesület, Bp., 1898-1946?: a katolikus írók és hírlapírók érdekvédelmi szervezete. - Az 1896-os Országos →Katolikus Nagygyűlés határozata alapján hozták létre. Célja a kat. szellemű írók és hírlapírók egyesítése, erkölcsi és anyagi támogatása, a kat. értékek védelme. Segélyalappal rendelkezett, 1905: védőirodát nyitott az egyh. elleni sajtótámadások cáfolására és a sértettek jogsegélyezésére. Pályadíjakat tűzött ki (pl. 1900: Vörösmarty jellemrajzára), irod. fölolvasásokat rendezett vándorgyűlésein Győrött, Nagyváradon, Egerben, Pécsett, Nyitrán, Pozsonyban, Székesfehérvárt, Veszprémben és Esztergomban; irod. matinékat az Orsz. Kat. Nagygyűlés keretében. Részt vett a →Katolikus Sajtó Egyesület és a pozsonyi dómban nyugvó Pázmány Péter síremléke előkészítésében. Ösztöndíjat alapított külf. tanulmányutakra (amit a VKM is támogatott). - Taglétszáma 1914: 1 tb., 122 alapító (díja 400 korona), 228 r. és 314 pártoló tag (ezek díja évi 12 korona). A ~ vagyona 1913. XII. 31: 120.196 korona 51 fill. (segélyre 1912: 5670, 1913: 5186 koronát fizettek), 1915: 131.000 korona. - Székhelye és kvtára a SZIT székháza (VIII. Szentkirályi u. 28.). - 1919. IV: föloszlatták, vagyonát kisajátították, ősszel újjászervezték. - 1930. VIII. 22: a Vigadó nagytermében Nemzetk. Reprezantativ Kat. Irod. Ünnepséget rendezett. - Taglétszáma 1936: 421 fő. - Vezetősége 60 tagú választmány s a belőle választott elnöki tanács. Elnökei: Herczegh Mihály egy. tanár, 1900: Margalits Ede (azután tb. eln.), 1906: Prohászka Ottokár, 1927-30: Vass József, betöltetlen, 1941: Hindy Zoltán; üv. aleln. Friedreich István, 1914: Mihályfi Ákos, 1924?: Hindy Zoltán, Marczell Mihály; főtitkár 1898: Sziklay János, 1928-44?: Tóth László; titkár: Frühtl Ede, pénztáros: Zelliger Vilmos, ellenőr: Péter János, kvtáros: Cavallier József, a védőiroda vez-je Hivatal József, ügyésze Lakatos Géza. - Lapjai: 1900-05: Országos Pázmány Egyesület, 1905-06: Katolikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesületének Hivatalos Közlönye. 88

Kat. Közl. 1915. (rk. sz.):26. - Révai XIV:836. (s.v. Országos Pázmány Egyesület; működését 1908: kezdte!) - Gerely József: A kat. sajtópártolás orsz. szervezése. Bp., 1907. - MKA 1928:566. (s.v. Pázmány Egyesület) - Prohászka Ottokár összegyűjtött munkái Bp., 1929. XX:70. - Sziklay-Szász 1935:38. (s.v. Országos Pázmány Egyesület) - Dobrovits 1936:156. (alakult 1896!) - Kath. Írók és Hírlapírók Orsz. Pázmány Egyesülete. La Féderation Générale „Cardinal Pázmány” des Écrivains et des Journalister Catholiques de la Hongrie. 1906-1936. Bp., 1936. - Új Idők lex. X:5041. (s.v. Pázmány Egyesület)