Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Ápolónővérek és Egészségügyi-szociális Asszisztensek Nemzetközi Bizottsága


Katolikus Ápolónővérek és Egészségügyi-szociális Asszisztensek Nemzetközi Bizottsága (ang. International Catholic Committee of Nurses and Medico- social Assistants, CICIAMS), Bázel (Svájc), 1928-: az Ápolónővérek Katolikus Szövetségeinek Nemzetközi Tanulmányi Bizottságából (International Study Committee of Catholic Associations of Nurses) első kongresszusán, 1933: Lourdes-ban (Fro) alapították a Kat. Ápolónővérek Nemzetk. Biz-t (International Committee of Catholic Nurses), 1992: ~. - Célja, hogy minden országban támogassa az ápolónővérek katolikus szellemű szakmai szervezeteinek létrehozását és működését; összehangolja törekvéseiket, hogy a keresztény elveket tanulmányozzák és munkájukban megvalósítsák; részt vegyen az ápolónői tevékenység szakmai fejlesztésében. Eü. és szociális téren javaslatokat dolgoz ki a tud. fejlődésnek és a keresztény elveknek megfelelő olyan lépésekre, amelyek az emberek testi és lelki jólétének növelését célozzák. Kongresszusokat és szakmai szemináriumokat szervez. Székhelye Brüsszel (Belgium). - Tanácskozási jogú tagja az ECOSOC, WHO, ILO, UNICEF ENSZ-intézményeknek és az Eu. Tanácsnak. Tagja a →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájának (ICO). Kapcsolatban áll a Medicus Mundi Internationalis orvosi szervezettel. - Tagjai lehetnek országonkénti kat. szakmai szövetségek, melyek összefogják akár az ápolórendekben tevékenykedő nővéreket, akár a világi ápolónőket. 1994: 56 országban voltak tagjai- Közleménye a negyedéves CICIAMS News/Nouvelles/Nachrichten (ang., fr., ném.). N.D.

LThK IX:549. - EUNIA 1985: 124. - YIO 1996. I:829. - EWY 1995. I:257.