🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katholikus Világ
következő 🡲

Katholikus Világ, Kassa, 1874. jan.-1875. dec.: tudományos és társadalmi havi közlöny. - Megj. havonta 60-110 old., össz. 564 + 329 lap a ker. erkölcs és műveltség érdekeinek védelmére. Szerk. és kiadó: Répászky József. Ny: Werfel, Kassa. 88

Szalády 1884:103. - Kiss-Sziklay 1902:502.

Katholikus Világ, Kolozsvár, 1923. jan.-1940. aug.: keresztény népnevelő folyóirat, az →Erdélyi Római Katolikus Népszövetség hivatalos közlönye. - Megj. havonta 20-án, 1925. II: minden hó elején. Főszerk. Trefán Leonard (1925. VIII: szerk., 1938: alapító főszerk.). Fel. szerk. Boros Fortunát, 1923. I: Réthy Apollinar, 1925. VII: Frána Péter. Főmunk. 1933-34: Márton Áron. Társszerk. 1926. V-1928. III: és 1930. II-XI: Németh Gellért, 1929. IV-1933. XII: Mael Ferenc. Laptulajdonos 1933: az erdélyi ferences r. Kiadó: kolozsvári ferences kolostor. Ny: Szt Bonaventura. - Előbb: Szt Ferenc Hírnöke (1920-21), A Hírnök (1921-22), melyből a ~ 1923. I: kivált. - Kiadta a Katolikus Naptár (1924-43), A Katholikus Világ könyvei (1924-31) (20 köt.), a Katholikus Világ színpada (1928-30) (7 köt.) sorozatokat. T.E.

Monoki 1941:92. - Orsz. M. Sajtókamara évkv-e 1940-43. - Salacz 1975:64. (példányszáma a 20 ezret is meghaladta)