🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katholikus Világ könyvei, A
következő 🡲

Katholikus Világ könyvei, A, Kolozsvár, 1924-1931: a lelki élet ápolására, a vallásos érzés és a mindennapi közhasznú ismeretek terjesztésére készített 20 tagú füzetsorozat a kolozsvári Szt Bonaventura nyomda kiadásában. - 1. Scheitz Vilmos: Az első segélynyújtás alapismeretei. 1926. - 2. Molnár Miklós: Az Oltáriszentség. 1924. - 3. Jánossy Béla: Szt Erzsébet élete és halála. 1924. - 4. Boros Fortunát: A csíksomlyói kegyszobor tört. 1924. - 5. Szentkirályi Ákos: Földművelő gazdák útmutatója. Növénytermesztés. 1924. - 6. Schilgen Hardy: Kath. házasok kv-e. M-ra átd. Szász József. 1924. - 7. Tolsztoj Leó: Sok föld kell-e az embernek? Ford. Jaklovszky Dénes. 1925. - 8. Boros Fortunát: Fajunk veszedelme. 1925. - 9. Szentkirályi Ákos: Állattenyésztési tanácsadó. 1925. - 10. Molnár Miklós: Ne káromkodjál! 1926. - 11. Wégerné Földes Anna: Egy cselédlány tört. Szt Zita élete. 1926. - 12. Bitay Árpád: Erdély jeles kat. papjai. 1926. - 13. Lukács Mansvét: Kegyhelyeink. 1926. - 14. Szász József: Hősavatás. 1926. - 15. X. Pius: Ap. körlevél... Assziszi Szt Ferenc halálának 700 é. évford-ja alk. Ford. Ferencz Vilmos. 1934. - 16. Boros Fortunát: Assziszi Szt Ferenc élete. 1927. - 17. Földes Zoltán: Az elveszett leány. Falusi história. 1928. - 18. Szentkirályi Ákos: Az állatbetegségekről. 1929. - 19. Beretzky András, T.: Amerika. 1929. - 20. Földes Zoltán: A tündöklő csillag. Szűz Szt Imre hg. élete. 1931. - Társsorozata: a Katholikus Világ színpada. 88