🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katholikus Tanügy
következő 🡲

Katholikus Tanügy, Bp., 1895. jan. 15.-1904. dec. 31.: a nevelés és tanításügy összes ágát fölölelő katolikus tanügyi szakközlöny. - Megj. havonta 2x, 2576 o-on. Fel. szerk. és kiadó: Komlóssy Ferenc knk., 1897. I. 10: Zelliger Vilmos. Ny: Buschmann ny., 1897: Hunyadi Mátyás műint. - A kat. tanítás és nev. különböző területein dolgozókat igyekezett összefogni, a szerz. tanítónőket is közlési lehetőséghez juttatta. A népisk. ügyein kívül foglalkoztak a tanító- és kántorképzéssel, polg. isk-kal, nőneveléssel és óvónőképzéssel. - 1900. I. 14: a Magyar Állam melléklapja. 88

M. Sion 1896:70, 1899:78. - M. Kszle 1895-1906. (1905 és 1906 is közli!) - Mikrofilmek címjegyzéke 8. 1993:79. (257.)