🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katholikus Szemle
következő 🡲

Katholikus Szemle, Bp., 1887:1. köt. 1. füz.-1944. nov.: katolikus irodalmi és tudományos folyóirat. - Megj. negyedévente, 1889: évente 5x, 1900. I: havonta (júl-aug. kivételével) 1930. VI: havonta 1-jén reggel. 1919. IV-X: szünetelt. Fel. szerk. 1914. V: Mihályfi Ákos, 1929. I: Várdai Béla, 1934. I: Mihelics Vid, 1940. III: Kühár Flóris, 1944. I: Radó Polikárp. Szerk. biz. elnök 1935. I.-1936. V: Turi Béla. Szerk. 1888. IV. 5: Kisfaludy Á. Béla, 1892. I-II: Mihályfi Ákos, 1929. I: Várdai Béla, 1934. I: Turi Béla, 1935. I: Mihelics Vid. Fel. kiadó: Takács Ernő. Kiadó: SZIT. Ny: Athenaeum, 1900-44: Stephaneum. - Melléklapja: A Szent István Társulat Értesítője (1888-91, 1898). - Melléklete: Szent István Társulat nagygyűlésének jegyzőkönyve (1900-41). - Különszáma: Revue Catholique. Katholische Rundschau (1924. IV.) - Károlyi Sándor gr. és Apponyi Albert gr., a SZIT világi elnökei javaslatára hozták létre negyedévenkénti tagilletményként. Rovatai: 1. bölcselet, hittud., ped. és termtud., 2. tört. (hazai és világtört., egyetemes és hazai egyháztört., régészet), 3. szépirod. és műv. (hazai és világirod. elb., versek, irod. bírálatok), 4. jog- és államtud., közgazd. és társad-tud. (stat. közlem., társad. világáramlatok, közgazd. viszonyok ismertetése és bírálata). Első rovatvezetői Kisfaludy Á. Béla egy. tanár, Fraknói Vilmos apátknk., Jánossy Gusztáv apátknk., Füssy Tamás SZIT ig. Első száma 4200 pld-ban készült, 1891: 5000 pld-ban terjesztették. 1890-től havonta Időszaki Szemle c. bel- és külpol. viszonyokról is tájékoztattak. - 1934. I-1944. XI: címe: Katolikus Szemle. T.E.

Kiss-Sziklay 1902:506. - Kemény 1942:136.