🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katholikus Néppárt
következő 🡲

Katholikus Néppárt, Katolikus Néppárt, Országgyűlési Néppárt, Néppárt, Bp., 1894. nov. 14.-1918. febr. 3.: az →Egyház szociális tanítását és érdekeit Magyarországon elsőként képviselő párt. - A →Rerum novarum enc. szellemében, →Prohászka Ottokár kezdeményezésére alapította gr. Zichy Nándor és gr. →Esterházy Miklós Móric. Vezetői arisztokraták, egyh. személyek, értelmiségiek. Szavazótábora a városi polgárság, a jómódú parasztság és kat. nemzetiségiek (főként szlávok). Az ogy. választásokon 1896: 17, 1901: 25, 1905: 25, 1906: 33, 1910: 13 mandátumot szereztek, ellenzéki pártként voltak jelen az ogy-ben. 1918. II. 3: a ~ egyesült az →Országos Keresztényszocialista Párttal és az Országos Keresztény Szocialista Szövetséggel, s megalakították a →Keresztényszociális Néppártot. - Lapjai: Magyar Állam (1868-1908), Alkotmány (1895-1919), Néppárt (1899-1909), Népújság (1910-44). 88

Móricz 1892. - M. Állam 1895. I. 31. (programja); 1901. IX. 13. (programja) - Csizmadia Sándor: A nép pártja a Néppárt? Bp., 1904. - Országgyűlési Néppárt. Röpirat. Uo., 1907. - Politikai Mo. 4. köt. (Uo., 1911: Zboray Lajos: A Kat. Néppárt tört.) - Deák Albert: A parlamenti kormányrendszer Mo-on. Uo., 1912. - Ponitz Ferenc: Gr. Zichy Nándor. Uo., 1912. - Balla 1928. - Rudai Rezső: A pol. ideológia, pártszerkezet és életkor szerepe a m. képviselőházban és a pártok életében 1861-1935. Uo., 1936. - Károly Árpád-emlékkv. Bp., 1933. (Tóth László: Vogelsang és a m. konzervatív pol. 1867 u.) - Mérei 1971:364. - Jónás 1990:156. - Viczián 1995:2. (19.), 88. (1087.), 107. (1131, 1136.)