Magyar Katolikus Lexikon > K > Katholikus Lelkipásztor


Katholikus Lelkipásztor, Pest, 1866. jan.-1868. dec. és 1870: egyházi folyóirat. - Megj. kéthavonta, 12 íves füzetekben. Szerk. és kiadó 1866: Talabér János, Füssy Tamás, 1870: Füssy Tamás. Ny: 1866: Emich Gusztáv, 1870: Athaenaeum. - Prédikációk vasár- és ünnepnapokra valamint hittani kérdések fejtegetése. T.E.

Szalády 1884:103.

Katholikus Lelkipásztor, Esztergom, 1871. jan.-1875. dec.: egyházi szónoklati folyóirat. - Megj. kéthavonta. Szerk., kiadó: Zádori János. Ny: Horák Egyed. Vá.L.

Szalády 1884:103. - Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:26. (83.)

Katholikus Lelkipásztor, Pozsony, 1923. okt. 1.-1944. dec.: elméleti és gyakorlati papi folyóirat. - Megj. havonta 32 old., össz. 254 sz. Fel. szerk. és kiadótul. Kőhegyi József. Ny: Concordia. - Mellékletei: Katholikus Hitszónok (1924-38), Katolikus Akció (1935-38). - Előbb: Katholikus Egyházi Lapok (1923). T.E.