🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katalin Anna
következő 🡲

Katalin Anna, Emmerich, B. (Flamsche, Vesztfália, 1774. szept. 8.-Dülmen, 1824. febr. 9.): misztikus. - 9 gyermekes szegény kisparaszti család 5. gyermekeként született. Gyermekkorától betegeskedett, szolgálóként dolgozott. 1802. XI: Dülmenben belépett az ágostonos nővérek r-jébe. 1803: fog-at tett. 1811: a konventet föloszlatták, ~t egy fr. emigráns pap fogadta be a házába. 1812 k. megkapta a stigmákat és a mellén egy kettős keresztet. Orvosok és teol-ok évekig vizsgálták. 1819. VIII: a polg. hatóságok erőszakkal elköltöztették, 3 hétig szigorú megfigyelés alatt tartották, de megtévesztés nyomára nem jutottak. - 1818: meglátogatta Clemens Brentano (1778-1842) költő, aki ~ misztikus tapasztalataiból és a vele folytatott beszélgetésekből írta Das bittere Leiden unseres Herrn Iesu Christi (m-ul: Urunk és Megváltónk Jézus Krisztus fájdalmas szenvedése), 1833; Leben der heiligen Jungfrau Maria (m-ul: A Bold. Szűz Mária élete), 1852; Das Leben unseres Herrn und Heilandes Iesu Christi (m-ul: Urunk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus élete) 1-3. köt., 1858-60. c. kv-eit. - 1981: elindították b-gá avatását. II. János Pál p. 2004. X. 3: b-gá avatta. **

Betlehemi látomás. Jelenetek a gyermekségtört-ből. Ford. Bölcskei Lajos. Bp., 1944. - NCE V:307. - Schölzhorn, Leo Maria: Maria in Ephesus. Szűz Mária Efezusban. Ford. Búzás József. Bécs-Pozsony-Bp., 1990.