🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kassai Premontrei Gimnázium
következő 🡲

Kassai Premontrei Gimnázium, [1660] 1802. márc. 1.-1945.: Az alapítástól jezsuita gimn-ban a JT 1773-i föloszlatása után 1777-1802: világi papok tanítottak, 1776: az isk. reform főgimn-má tette, többségében világi tanárokkal. I. Ferenc (ur. 1792-1835) 1802. III. 1: a jászóvári prem. r-nek adta. 1835-ig a nemesi konviktusban oktattak, amikor megkapták a jezsuiták egykori rházát és isk-ját. Az 1843-44-i ogy. határozata értelmében a lat. helyett m-ul tanítottak. - A ~ 1853-61: az önkényuralom alatt ném. tannyelvű áll. isk. lett világi tanárokkal. 1861: ismét a prem. r-é, akik m-ul oktattak. Itt tanult és éretts. ifj. Révész Imre, a későbbi ref. pp. és egyháztörténész, →Mécs László, „a Felvidék regőse”. 1905: →Takács Menyhért prépsága idején épült föl a ~ új, kétemeletes épülete. 1919. IX. 11: a megszálló csehszl. hatóság (a béke aláírása előtt) a r-től erőszakkal elvette, épületében áll. szl. tannyelvű reálgimn. indult. Itt helyezte el magyar tagozatként a m. reálgimn-ot is, melyet 1926: önállósítván a szomszédos volt el. isk-ba költöztettek. 1938. XI. 10: Kassa visszacsatolása után a ~ visszakapta elkobzott épületét, XI. 23: a koedukációs isk. megszűnt, a leányok és a tanárnők a kassai áll. leánygimn-ba távoztak. Átmeneti évre egyesítették a v. áll. csehszl. tannyelvű reál-, a m. tannyelvű áll. reál- és a szl. tannyelvű prem. gimn-ot. XI. 28-29: voltak az új beiratások, XII. 8: megtartották az új évnyitót a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban. Az oktatás 1945: a város szovjet megszállásáig folyt. - Tanulólétszámok: 1887: 492 növ., 15 tanár, 1899: 540 (18), 1909: 488 (20). 1922: a m. tagozat 11 o-ába 544, a szl. tagozat 16 o-ába 307 tanuló járt. 1940: 25 tanára, 624 növ-e volt. 88-Fé.O.-M.I.

Wutz 1887:69. (Alapítva 1657) - Farkas Róbert: A jászóvári prem. knk-rend kassai főgymn-ának tört. 1-2. köt. Kassa, 1895-96. - Vajda 1900:111. (Alapítva 1663) - Kalmár 1910:100. (Alapítva 1643) - MTC 1918, 1943. - Barthos-Csetri 1923:245. - Hets 1938. - A kassai m. kir. áll. (prem.) gimn. évkv-e az 1938/39. isk. évről. Kassa, 1939:8. - KKF 1940:21. - Balogh-Gergely I:174.