🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kassai Királyi Jog- és Államtudományi Kar
következő 🡲

Kassai Királyi Jog- és Államtudományi Kar, 1777-1919 (1921): A →Ratio Educationis felsőoktatást átszervező intézkedéseként a →kassai jezsuita főiskola jogutódaként alakították jogi és bölcseleti karral. A bölcs. kart a szabharc leveretése után 1850 k. megszüntették. Gr. Csáky Albin kultuszmin. (1888-89) az addig a kir. vallás- és tanulmányi alap kezelésében levő főisk-t ~ néven államosította. Az I. évf-ra az 1900/01. tanévben 74 (1911/12: 63), a II.-ra 54 (56), a III.-ra 39 (46), a IV.-re 33 (45) fő iratkozott be. Az I. vh. idején a havonta tartott sorozások miatt a hallg-k száma csökkent, a ~ lehetővé tette, hogy a szabadságra hazatérők vizsgáikat bármikor letehessék. 3 tanárukat 1914. IX: az Ezsébet Tudegy-re nevezték ki, tárgyaikat a megmaradt 5 r. tanár tanította. 1915/16: az I. évf-ra 44, a II.-ra 35, a III.-ra 31, a IV.-re 28 fő iratkozott be, 1916/17: az I. félévben 181, a II. félévben 198 hallg., az államszámviteli tanf-ra mindkét félévben 15-15 nő. Az intézmény ~ néven létezett a népköztársaság 1918. XI-i kikiáltásáig (királyi jelző nélkül az 1919. VI-i cseh megszállásig). A pozsonyi Erzsébet Tudegy. 1919. I. 1-i cseh megszállása után az egy. Bp-re menekült, volt joghallg. katonadiákok tanulm-aik befejezése végett 1921 nyaráig - megszüntetéséig - a ~on is vizsgázhattak. A m. nyelvű felsőbb oktatást - csehszl. kormányrendelet - a pozsonyihoz hasonlóan 1922: országosan megszüntette. Baitner Hugó dékán szerint a ~nak 1921: 308 beiratkozott hallg-ja volt, 14% tót nemzetiségű, akik m-ul vizsgáztak. - Diákegyesületei: Joghallgatókat Segélyző Egylet (jövedelme 1900-tól a Jogászasztalt [Mensa Academicát] illette; az alapszabályt jóváhagyták 1901. V. 20.); a Jogász Sportegylet (1905?-) Kassai Akadémiák Sportegyletévé alakult, 1907: beolvadt a kassai Atletikai Clubba. - Kiadványai: A Kassai Királyi Jog- és Államtudományi Kar évkv-e 1896/97-1917/18. Közli az ig., 1914/15-1916/17: Eöttövényi Nagy Olivér. 32 évf. Kassa, 1897-1917. 88