🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Karancsság
következő 🡲

Karancsság, Nógrád m.: 1. plébánia az esztergomi főegyhm., 1993. V. 31-től a váci egyhm. szécsényi esp. ker-ében. 1335: Sag. A pléb. 1332: már létezett, tp-át Szt István kir. tit-ra sztelték. A mai tp. 1892: épült. Org-ját (1/10 m/r, op. 777.) 1911: az →Angster gyár építette. Harangjait 1800: 90,5 cm átm. Stephanides Beniamin Losoncon, 1981: 62,2 cm átm. Gombos Lajos Őrbottyánban öntötte. Anyakönyvei 1718-tól. - Filiája 2000: Szalmatercs. - Plébánosai: 1888: Erhardt Viktor, 1907: Polák István, 1922: Milbich Tamás, 1934: Horváth József, 1946: Brinznik József, 1948: Miklósi László, 1958: Nagy László, 1968: Baranyi László, 1973: Gruber Géza. - 1957 tavaszán ~ kp-ját, Csábi Józsefet (*1926) pol. okokból letartóztatták. - Lakói 1840: 928 r.k., 48 ev., 1 ref., 7 izr., 81 egyéb vall., össz. 1065; 1910: 1197 r.k., 2 g.k., 1 g.kel., 37 ev., 3 ref., 13 izr., össz. 1253; 1940: 1256 r.k., 15 ev., 3 ref., 2 izr., össz. 1276; 1989: 1300 r.k., össz. 1488. - 1948: 6 tanerős r.k. ált. isk-jában 373 tanuló. - 2. búcsújáró hely. A falutól D-re kb. 2 km-re található ~-Szentkút. Az aprónyomtatványon is megjelent legenda szerint 1866: egy ~i legénynek éjjel megjelent 3 lény, akik hívták, hogy menjen velük, s elvezették a Szentkútig. A kút vizében a legény egy szál gyertyát és az Oltáriszentséget látta, valamint a kút körül búcsút (=körmenetet) járó lelkeket. A látomásban a lelkek megtérésre, a cifra ruhák, a fajtalan és gonosz élet elhagyására kérték az ifjún keresztül az embereket, valamint a szombat déli harangszókor Mária tiszt-ére végzett ájtatosságra, közbenjárásáért. A Szentkút közelében az 1940-es években lourdes-i barlang épült tábori oltárral. A hegyre 33 lépcső vezet. A →Szeretetláng imamozgalom egyik találkozási helye. Gruber Géza-B.G.

M. Sion 1866:124. (Tergalecz Lipót: Adatok a karancssághi pléb. tört-éhez) - Schem. Strig. 1982:229. - Berecz Sándor: Zarándokok kv-e. A karansági (!) szentkút csudálatos eredete s tört. Kiad. Szekeres Juliánna. Nyomatott Gyulán. H.n., 1986:104. - Hetényi Varga I:48. - Patay 1993.