🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Karádi
következő 🡲

Karádi (1898-ig Kraut) Győző (Nagyszeben, Szeben szék, 1867. febr. 7.–1936?): főgimn. tanár. – A kolozsvári r. k. főgimn-ot mint a konviktus alapítványos növ-e végezte, 1885: a bpi Tudegy. m.–ném. irod-at és ol. nyelvet tanult. 1/2 é. mulva a kolozsvári egy. folytatta tanulm. és Meltzl Oszkár egy. tanár vezetése mellett a közép-ném. lírikusokból fordítgatott m-ra. Bpre visszatérve 1 é. a László Mihály-féle nevelőint. nevelője, lat., gör. és ol. irod-mal is foglalkozott. 1886: körülményei miatt egy. tanulm. megszakítva, 2 é. vidéken magántanulót készített föl az éretts. vizsgára. Bpen a finn nyelvvel foglalkozott 1890–92: ismét a László–féle magángimn. alkalmazta, letette a tanári alapvizsgát. 1890: a jászberényi közs. kat. főgimn. h.tanára, 1895. I. 9–1919: a m. és ném. nyelvet r. tanára. 1919. II: a bpi tisztviselőtelepi főgimn. ig., 1920–31: nyugdíjazásáig az Árpád reálgimn. tanára, 1931–36: Békásmegyer törvénybírája. – Írása: jászberényi kat. főgimn. ért. (1893. Csokonai mint ódaköltő.) – Jászberény és Vidéke munk., 1906: a Jász Kürt főmunk. – Álneve: Zoltán Győző (főv. lapokban, versei). 88

Szinnyei VII: 240. – Gulyás XVI: 217.