Magyar Katolikus Lexikon > K > Karácsony György-féle fölkelés


Karácsony György-féle fölkelés, 1569-1570: A török háborúk miatt a Tiszántúl lakóinak egy része otthontalanná lett. Vezetőjük Karácsony György, a rendkívüli erejű volt jobbágy, vallási rajongó, a „fekete ember”, aki azt hirdette, hogy Isten segítségével fegyver nélkül megtöri a pogány hatalmát. 1569: a köréje gyűlt parasztokat vallásos fegyelemben tartotta, tiltotta az esküt, megvetette a gazdagságot. 1570 tavaszára a fölkelők kb. 5 ezer lelket számláltak. Nagyrészt fegyvertelen 600 emberét Karácsony IV: a török őrségű Balaszentmiklós (Heves vm., 2000: Törökszentmiklós) ellen küldte, ám az ostromlókat a törökök szétverték. Szolnok ellen készülődve Debrecenbe ment élelmet szerezni, ahol azt megtagadták tőle. A város bíráját akarta fölakasztatni, de a lakosság lefejezte, más híradás szerint az ellene vonult ecsedi Báthori Miklós lovassága végzett vele és csapatával. 88

Horváth M. IV:341. - Révész Imre: Debrecen lelki válsága. Bp., 1913. - Hóman-Szekfű V:(mell.) 62. - Egyhtört. 1958:265. (Kathona Géza: K. Gy. „Szent hada”) - Tört. Szle 1963:19. (Heckenast Gusztáv: A K. Gy.-féle parasztfelkelés)