Magyar Katolikus Lexikon > K > Karácson


Karácson Imre (Torna, Veszprém vm., 1863. febr. 19.-Konstantinápoly, 1911. máj. 2.): pap, orientalista. - A gimn-ot Veszprémben, Sopronban és Győrött, a teol-t győri egyhm-sként a KPI-ben végezte. 1885. VIII. 6: pappá szent., Gyömörén kp. A kisszem. pref-a 1886: Győrött. 1888: Bpen teol. dr. 1889: Győrött a kir. kat. tanítóképző tanára, 1891: ig-ja. 1900: Pér plnosa. Már kispap korában különösen érdeklődött az arab és török nyelv iránt. Plnosként a török nyelv és irod. tanulmányozására többször utazott Töröko-ba. 1907-től a kormány megbízásából kutatott török levtárakban. A törököktől levtári kutatásokra engedélyt kapott első eu. tudósok egyike. - A Pallas nagy lex-ának munk. volt. - M: A XI. és XII. sz-beli mo-i zsin-ok és azoknak a külf. zsin-okhoz viszonya. Győr, 1888. - III. Károly háborúja a törökökkel 1737-39. Törökből ford. Bp., 1892. - A muhamedanizmus és a kerség. Uo., 1892. - Két török diplomata Mo-ról a XVIII. sz-ban. Uo., 1894. - Szt Imre hg. Függelékül a Szt Imréről szóló régi himnuszok. Győr, 1894. - Szt László kir. élete. Uo., 1895. - Török levtárak. (Századok, 1907) - Török tört-írók. 3-5. köt. Bp., 1904-16. (Evlia Cselebi mo-i útleírása az 1660-1666. évekből. Törökből ford. A 3. köt-et közzétette 1916: Szekfű Gyula) - Molla Haszán Elkián: Az egri török emlékirat a kormányzás módjáról. Eger vár elfoglalása alkalmával az 1596. é. írta. Ford. és magyarázta. Uo., 1909. - A Rákóczi emigráció török okmányai (1717-1803). Bp., 1911. - Török-m. okl-tár. Bp., 1913. Kiad. Thallóczy Lajos, Krcsmárik János, Szekfű Gyula. - Betűjegyei: K.J. (B. Hírl., 1908); -n. (Századok, 1910). 88

Emlékkv. Győr, 1892:140. - M. Tanférfiak albuma Békéscsaba, 1896:20. Arck. - Pallas X:146. - Schem. Jaur. 1898:178; 1913:309. - Győr vm. 1908:181. - Szinnyei V:996. - Bene István: ~ élete és művei. Győr, 1936. - Sziklay 1941:397. (*febr. 12.!) - Gulyás 1956:576. - MIL I:581. - Vigília 1964:1. sz. (Dévényi Iván: A török levtárak legnagyobb m. ismerője) - MÉL I:856. - Gulyás XVI:203.