🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kaposfő
következő 🡲

Kaposfő, Szentbenedek, 1942-ig Szomajom, Somogy m.: 1. egykori Szt Benedek premontrei prépostság. 1252: Nagy Mojs nádor fiai, Mojs és Elek alapították Mogor faluban. Birtokul adták a szomszédos Keményvölgy és (a ma is fennálló) Szenna és Patca falvakat. 1492: II. Ulászló (1490-1516) megerősítette a Gereczi családot az őseiktől alapított prépság kegyuraságában. 1550: Mihály prép-ot Gereczi Zsigmond elfogta és a prépságot kifosztotta. 1851: javadalma a veszprémi szem-é lett. - 1950 u. Szomajom falu a ~ nevet kapta, a prépság azonban nem ott, hanem a Bárdudvarnokhoz tartozó Szentbenedek ÉK-i határában, a Baráthegy alatt állt. - Címét viselte: 1702: Kapucsi György pécsi, 1774: Pecharnik István zágrábi knk., 1777: Holéczy Ferenc bajmóci plnos, 1880: Blümelhuber Ferenc esztergomi knk., 1914: Novák Lajos bpi hitokt. felügy., 1943: Gutheil Jenő veszprémi knk. A veszprémi egyhm-ben ma is adományozzák. - 2. A jeruzsálemi Szt Sír kanonokok föltételezett Szt Benedek prépostsága az előbbivel azonos. - Címét viselte: 1725: br. Malczár Károly győri, 1743: Számer Mihály győri, 1758: Kukulyevics János zágrábi, 1769: Pullay Antal zágrábi knk., 1806: Krem Alajos pécsi, 1847: Haas Mihály pécsi plnos, 1862: Gombár Pál, 1870: Gugler Pál zágrábi knk., 1909: Török Kálmán gyöngyösi, 1942: Magyar Béla dombóvári plnos. - 3. plébánia a veszprémi, 1993. V. 31-től a kaposvári egyhm. kaposvári esp. ker-ében. 1275: Zomolyn. 1913: alapították. Tp-át 1873: Szt Vendel tit-ra sztelték. Org-ját (1/10 m/r) 1875 k. Lesnyik József-Kész Ernő építette, 1928: az →Angster gyár átépítette. 135 és 108 kg-os harangjait Szlezák László Bpen öntötte. - Filiái 2000: Kisasszond, Kiskorpád. - Plébánosai: Juk Béla, 1914: Karbuczky Károly, 1940: Schoderbeck Lajos, 1942: Stéfely Alajos, 1956: Farkas Sándor, 1956: Gelencsér János, 1958: Buzás Gerő, 1961: Novák István, 1974: Agg József, 1985: Kovács Jenő, 1995: Somos László. - Lakói 1940: 1424 r.k., 3 g.k., 8 ev., 365 ref., 7 izr., össz. 1807; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 28 ffit, 13 nőt; 1984: 1450 r.k., össz. 1786; 1995: össz. 1703. - 1948: r.k. ált. isk-jában 238 tanuló. H.F.L.-Somos László

Péterffy II:277. - LBE:107, 320. - Csánki II:616, 643. - Gerecze II:722, 726. - EtEml V:429. - Oszvald 1957:244. - Kocztur É.: Somogym. régészeti leletkatasztere. 1964:64. - VEN 1975:234. (1252: Mayos és Nándor nemesek bencés monostort alapítottak!) - Patay 1982. - MKA 1984:470. - KEN 1995:21.- Kovács-Legeza 2002:39.