Magyar Katolikus Lexikon > K > Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány Hittudományi Főiskolája


Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány Hittudományi Főiskolája: A bosnyák ferences rtart. Travnik Ferenc tartfőn. (1669-1702) idején Budán, 1707: Eszéken nyitott bölcseleti líceumot, a budai 1708-tól teol. ággal is bővült. A Studium Philosophico-Theologicumot átvette az 1757. VI. 15: megalakult →Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány. II. József (ur. 1780-90) a ~t föloszlatta, a szerz-növendékek az egyhm. szem-okat látogatták, s mivel így a szerz. lelkiség teljesen háttérbe szorult, legtöbbjük a fölszentelés előtt elhagyta a rendet. - 1900: a rendi reform egyik első lépéseként újjáélesztették a prov. nevelési házait, visszaállították a Studium Philosophico-Theologicumot, a fil-t Dunaföldváron, a teol-t Baján okt. Többen szereztek magasabb fil-teol. képesítést is. A ~ első szabályzatát 1905: Martinov Fortunát, →Oslay Osvald és →Unghváry Antal alakította ki. A teol. 1911: Gyöngyösre, a fil. Bajára, 1928: Jászberénybe, 1941: Gyöngyösre került, a növendékek száma 50-60 fő. 1926-tól kiadták a Magyar Umbria c. lapot. Elindították a Gyöngyösi Ferences Könyvek sorozatot, melyben jelentős ferences skolasztikusok fordításait tervezték. A teol. tanárok szinte mind kiadtak egy-egy szakkv-et. - 1950: az →Állam és Egyház közti magállapodás az ÁEH felügyelete alatt 14 főben szabta meg a növendékek számát, akiknek egyetemi tanulm-ok végzését is előírta, képzésüket 4 teol. tanár, 1 tanulm. felügy., 1 spirituális és 1 újoncmester biztosította. 1950: Esztergomba, 1968: Bp-Pasarétre került át a Studium Philosophico-Theologicum. - Az 1048/1990. (III. 21.) MT-határozat az államilag elismert hittud. főisk-k közé sorolta a ~t, melynek hallgatósága kibővült a két másik újjáéledő m. nyelvű rtart. (stefanita és mariánus) növendékeivel. 1991. IX: a 3 m. nyelvű prov. közös nevelési háza és a Ferences Hittud. Főisk. első két évfolyama Szegedre került, a növendékek a teol-t a Szegedi Hittud. Főisk-n hallgatják; a felsőbb évfolyamok Bp-Pasaréten maradtak. 2000. I. 1: a főisk. (utolsó ig-ja: Máté Károly Teodóz OFM) beolvadt a Sapientia Szerzetesi Főisk-ba. r.k.

Vándor P. Gotfrid OFM: A Kapisztrán Szt Jánosról nev. Ferences Rtart. kispapnevelésének tört. (1900-1968). Bp., 1980. (kz.) - Provinciai irattár anyagai