🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kanizsai család
következő 🡲

Kanizsai család: az Osl nemzetségből származó magyar főnemesi család. - Birtokai főként a Dunántúl Ny-i részén voltak. Első ismert tagja Imre, IV. Béla kir. (1235-70) hadvezére. Ennek unokája, Lőrinc szerezte meg Kanizsa várát. A ~ nevezetesebb tagjai: I. István 1356: zágrábi pp., II. János esztergomi érs. (1387-1418), II. István 1390: székely ispán, III. László 1466: főlovászmester, György bán és II. Ulászló főpohárnoka, fia, V. László 1516: Vas vm. főispánja, országbíró. Ennek fia, Ferenc 1532: magtalanul halt meg, s ezzel a ~ fiágon kihalt. A ~ nőtagjai közül Perényi Imre nádor felesége, Dorottya (†1532 után) temettette el az 1526-os mohácsi csata halottait. Orsolya (†1571) Nádasdy Tamás nádor felesége. Vele nőágon is kihalt a ~. B.A.

Nagy VI:63. - Turul 1890. (Pór Antal: Az Osl nemzetség tört. a 13. és 14. sz-ban) - Fügedi 1986.