Magyar Katolikus Lexikon > K > Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár


Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, Érseki: A 18. sz. alapítású kvtár jogelődjei a kk. kalocsai káptalani és érseki kvtárak, melyek anyaga a török idők alatt nagyrészt szétszóródott, ill. megsemmisült. A kápt. kvtár a 16. sz. elején kb. 300-400 kötetes lehetett, ebből jelenleg 2 köt. található Kalocsán. Az érsség és a kápt. újjászervezése után, a 18. sz: újra gyarapodásnak indult a kápt. kvtár, ill. az érs-ek magángyűjteményei. Ezek állománya egy 1752: készített leltár alapján 602 köt. volt, 1776: 1019 kötetet számláltak. Patachich Ádám érs. (1776-84) idején 1780: készült el az impozáns barokk olvasóterem az érs. palota K-i szárnyának első emeletén, 1782: az érs. a korábbi állományt egyesítette magánkvtárával, ezzel megalapította a ~at, mely halálakor, 1784: már 19 ezer kötetet számlált. Kollonitz László érs. (1787-1817) idején számos köt. került Kalocsára a II. József által feloszlatott szerzetesrendek kvtáraiból, 1817: 41 ezer kötetes volt a ~. Az elsősorban teol. profilú ~ ekkoriban enciklopédikus jellegű volt, s a fil-n, történettud-on át megtalálhatók voltak az irod., a termtud-ok, az orvostud., sőt a gazdálkodás és lótenyésztés stb. kor színvonalán álló kötetei is. A 19. sz: azonban a gyarapodás üteme lelassult (1902: 60 ezer kötet), a gyűjtőkört az egyhm. területén jelentkező tud. igényekhez igazodva szűkítették (teol., egyhjog, egyh- és világtört., filológia), így az intézmény művelődéstört. és tud. értékét máig is elsősorban a két 18. sz. érs. gyűjtése adja. A 19. sz. 2. felében ugyanakkor (a város isk-hálózata kiépülésének következtében) megnőtt az olvasók, kölcsönzők száma. A ~ a 20. sz: már helyhiánnyal küszködött, az érs. palota K-i szárnyának 1. és 2. emeletén szinte valamennyi helyiséget elfoglalta. 1945 u. kedvezőtlen anyagi feltételek között működött, fő szerzeményi forrását a papi hagyatékok jelentették. Az ideigl. zárvatartás (1951-62) után még hosszú ideig elmaradt a kutatók száma a 20. sz. 1. felének adataihoz képest. 1990 óta jelentős változások történtek, áll. költségvetési támogatás segíti a rendeltetésszerű működést. Folyik az állomány rekatalogizálása, további gyűjt-ekre bontása (metszetek, fotók, sztképek), a feldolgozott anyagról számítógépes adatbázis készül. 1996: Miscellanea címmel kiadványsorozat indult. A ~ évi kb. 400 kutatója ma már zömében vidéki, ill. külföldi. Az intézmény az érdeklődők, a turisták előtt is nyitva áll, évente több ezer ember látogatja időszaki kiállításait és Patachich-termét. A 140 ezer kötetes gyűjt. 60 kódexet, 508 ősnyomtatványt és 3065 antikvát tartalmaz. La.A.

Winkler Pál: A kalocsai érs. kastély és főszegyh. kvtár tört. Kalocsa, 1932. - Fülöp Géza: A kv. és kvtári kultúra a kapitalizmus időszakában (1789-1917) II. Kz. Bp., 1971:32. - Boros István: A ~ kéziratkatalógusa. Uo., 1989. -: A ~. Uo., 1994. - Wehli Tünde-Boros István: Bibliák Kalocsán. Kalocsa, 1996. (Miscellanea sorozat 1. Szerk. Boros István) - Páli töredékek (Satipatthana Sutta). Ford. Novák Tibor. Uo., 1997. (Uaz 2.) - Szathmáry Tibor: Térképkincsek Kalocsán. Uo., 1998. (Uaz 3.)