🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kaifás
következő 🡲

Kaifás, Kajafás (arámul 'látó', 'nyomozó'): ószövetségi főpap Jézus nyilvános működése, halála és föltámadása idejében. Neve Joszéphosz, ~ a jellemére utaló mellékneve. - →Jézus perében a főtanács és bíróság elnöke, s lényeges szerepe volt →Jézus elfogatásában (Jn 18,12) is. Pályafutása azzal kezdődött, hogy benősült →Annás családjába, és ezzel tagja lett a hatalmon lévő főpapi dinasztiának. A rómaiak Kr. u. 18: tették meg →főpappá, s ~ 19 éven át évről évre megvásárolta a tisztséget. A rómaiaktól való függése következtében nem sokkal →Pilátus bukása után (Kr. u. 36-37) a szíriai helytartó, Vitellius vsz. Kr. u. 37 húsvétján megfosztotta a hivatalától. Péter és János felelősségre vonásakor (ApCsel 4,6) már nem ~ töltötte be a főpapi tisztséget. További sorsát nem ismerjük. - Ikgr. Többnyire passió-ciklusokban szerepel, a Krisztus ~ előtt jelenetekben (→kassai főoltár); ált. megszaggatja a ruháit (→Jézus pere). **

KML 1986:190. - BL:909. - Kroll 1993.