Magyar Katolikus Lexikon > K > Kaán


Kaán János (Tolna, Tolna vm., 1828. dec. 12.-Esztergom, 1912. márc. 22.): tanár, festő. - 3 é. korában meghaltak szülei, rokonai Bécsben taníttatták. 1845: hazatért, Pesten Orlai Petrich Soma irányításával, 1846: Marastoni festőakad-ján, utóbb Waldmüller tanárnál Bécsben festőnek készült. 1848: visszatért Pestre, ahol 1857-ig festő és rajztanár. Szabóky Alajos piar. tanárral kat. legényegyletet szervezett, ahol 1 é. díjtalanul tanította a rajzot. 1857: mértani rajzból tanári vizsgát tett, IX: az akkor alapított esztergomi reálisk. rajz és mértan tanára. Az el. isk. 4. o-t és vasárnap délelőtt az inasokat díjtalanul tanította rajzolni. 1870-ig az esztergomi érs. tanítóképzőben is tanított. Szabad idejében oltárképeket festett. Összeállította a Forgáchok családfáját, melynek alapján a család tagjairól 40 életnagyságú képet festett. Ezzel a családnak képtárat létesített. Szőlőnemesítéssel is foglalkozott. 1866: Esztergomban ipar- és segélyegyletet alapított, ami utóbb ipar- és keresk. bankká fejlődött, melynek vezérig-ja lett. 1879: megalapította az esztergomi szőlészeti és borászati egyletet, melynek másodig-ja, közrem. az árvaház, a betegsegélyző egylet és a propeller-társulat alapításában is. - M: Az esztergomi városi önálló alreáltanoda értesítvénye az 1868/69 és az 1869/70. tanévre. Szerk. (2 db) Esztergom, 1869-70. - A szőlőmoly, és annak kártékony volta szöllő-művelésünkre. Esztergom, 1877. (Klny. alreálisk. értes.) - A szőlőtetű. (Phylloxera Vastatrix). Uo., 1881. - Támaszok és oszlopok. Uo., 1889. - Az esztergomi keresk. és iparbank keletkezésének vázlatos tört. Uo., 1893. 88

Szinnyei V:751. - Értesítők 3:8282.