Magyar Katolikus Lexikon > K > Kőváry


Kőváry Gergely (1796. okt. 31.-Nagyvárad, 1870. febr. 10.): g.k. kanonok. - A teol-t Pesten végezte. 1832: pappá szent. 1828: a belényesi g.k. gimn. tanára, 1845: ig-ja. 1851: nagyváradi knk. - M: Carmen honoribus rev domini Nicolai Borbola. Nagyvárad, 1842. P.I.

Schem. Mv. 1867:14, 108. - Farkas Traján: A belényesi g.k. főgymn. tört. Belényes, 1896:89. - Szinnyei VI:137.

Kőváry Tivadar (Portelek, Szatmár vm., 1819. márc. 10.-Nagyvárad, 1906. febr. 22.): g.k. nagyprépost, gimnáziumi tanár. - A középisk-t Nagyváradon, a teol-t Bpen végezte, 1843: pappá szent. 1843: tanár, 1844: Nagyváradon tanári vizsgát tett, azután a belényesi g.k. gimn. tanára, 1861-76: ig-ja. - M: Juventus maioris gr. cath. gymn. Belényesiensis curae sacerdotum dioecesis g. r. cath. Magno-Varadiensis concredita semestri II. anni scholastici 1865-1876. inclasses relata. Nagyvárad, 1865-76. (1-10 db címváltozással) 88

Szinnyei VII:151. (*márc. 13.) - Vasárnapi Újs. 1902:16. sz. (†1902. IV. 11.) - Mo-i lat. és gör. szert. kat. papság egyetemes névtára 1904:427. (élőként!) - Gulyás XVII:529. (*márc. 10., †1906. II. 22.) - Értesítők 1: 2388-99. (s.v. Theodorus Kőváry)