Magyar Katolikus Lexikon > K > Kővári


Kővári Károly, SJ (Nagykanizsa, Zala vm., 1921. márc. 4.-Hamilton, Kanada, 2002. jún. 22.): plébános. - 1940. IX. 2: lépett a JT-ba. 1951. VII. 15: pappá szent. A courtlandi (Ontario, Kanada) Szt László-tp. plnosa, Clevelandben (Oh., USA) lelkész és tanár, majd Hamiltonban (Québec, Kanada) lelkész. 1998: Kanadában nyugdíjas. - M: Boldog házasélet. Shrub Oak, 1958. - Isten gyermekei. Uo., 1959. - Szeresd Istenedet, szeresd felebarátodat. Kat. erkölcstan felnőttek számára. Cleveland, 1961. - Krisztus nyomában. Imádságok betegek számára. Összeáll. Uo., 1963. - Örömhír. Schizophrenic Anonymus. Uo., 1967. - A Szeplőtelen lovagja. Boldog Kolbe Maximilián 1854-1941. Parma, Oh., 1971. - A turzovkai jelenések. Szlovákia 1958-1968. Cleveland, 1971. - Jézus szíve. 1-3. r. Összeáll. Hitter Józseffel. Parma-Cleveland, 1972. - Mária szíve. Parma, Oh., 1972. - A tökéletes Mária-tisztelet. Összeáll. Uo., 1972. - A Szentlélek korszaka. Uo., 1973. - Égbekiáltó bűn. Uo., 1975. - A szenvedő Egyh. Írta F-X. Shoupper. Ford. Uo., 1975. - A szentírás tanulmányozása. Írta Y. P. Taguchi. Ford. Uo., 1975. - Az élet és halál kérdései. Szerk. Uo., 1975. - Lelkiéletünk. 1-3. köt. Uo., 1975-76. - Örök igazságok. Uo., 1976. - Rózsafüzér titkok. Összeáll. Uo., 1976. - A sátán hatalma. Uo., 1976. - Védőszentjeink. Schütz Antal műve alapján szerk. Uo., 1976. - A jó halál. Uo., 1976. - A sztek százada. XX. sz. Uo., 1976. - Az egyetem és nyomortanyák apostola: Isten szolgája, Ozonam Frigyes. Uo., 1977. - A Csodás Érem sztje: Labouré Szt Katalin és Isten Szolgálója Rozália nővér. Uo., 1977. (Példaképek századunknak 6.) - Vallás és Élet. Uo., 1977. - A gyóntatószék apostolai. Boldog Mandics Lipót és Isten szolgája Padre Pio. Uo., 1977. - Lourdes látnoka: Soubirous Szt Bernadette. Uo., 1977. - Mária apostola: Monforti Szt Lajos. Uo., 1977. - Rendalapító családanyák. De Marillac Szt Lujza, Seton Szt Erzsébet és négy Vincés nővér vértanú. Magyary Csillával. Uo., 1977. - A szt pp., Neumann Szt János és tiszteletreméltó Tekakwitha Katalin. Uo., 1977. - Kínaiak. Szerk. Uo., 1978. - Isten szolgája Higginson Teréz és Jézus Szt Fejének, az isteni bölcsesség székhelyének tisztelete. Uo., 1978. - Reménytelen dolgok szentjei. Szt Janka, Szt Rita, Flüei Szt Miklós. Uo., 1978. - A Szt Szív apostolai. Isten Szolgája, de Hoyos Bernát Ferenc. Uo., 1979. - A legnagyobb ígéret. Uo., 1979. - Világkatasztrófák. Patrick O'Connel és Immanuel Velikovszky művei alapján. Uo., 1979. - Angyalok. Uo., 1980. - Az Egyh. jövője a Jelenések Kv-ében, és az újabb jövendölésekben. Uo., 1980. - Fatima. Hamilton, Québec, 1980. - Legyen világosság! Teremtés v. fejlődés révén jött létre a világ? Uo., 1981. -

A diadalmas Egyh. Mennyország. Uo., 1982. - Egész Amerika patrónája: a Guadalupei Szűz Mária. Uo., 1982. - Isten drágagyöngyei. Galgani Szt Gemma, Goretti Szt Mária, Isten szolgálója Morosini Pierina. Uo., 1982. - Menjetek Józsefhez! Imameghallgatások. Uo., 1982. - Messiási jövendölések. Uo., 1982. - Szt József apostola. Boldog Besette András. Uo., 1982. - Szt József élete. Baij Mária Cecília ... feljegyzése szerint. Uo., 1982. - Sztéletű orvosok. Boldog Moscati József... Isten szolgája Batthyány-Strattmann László stb. Uo., 1982. - A turini lepel és a szenvedő Jézus követése. Uo., 1982. - Gyermekáldás. Uo., 1983. - Gyermeknevelés. Uo., 1983. - Házassági nehézségek. Uo., 1983. - Az idők jelei. Uo., 1983. - Isteni szeretet! Uo., 1983. - Szeretet a házasságban. Uo., 1983. - Történetek az életből. Uo., 1983. - Udvarlás. Uo., 1983. - Örömmel szenvedek! Szt Pál, Kol 1,24. Uo., 1984. - Példabeszédek. Írta Maria Valtorta. Ford. Uo., 1984. - Mária élete 10. A kir. titka. Írta uő. Ford. Uo., 1985. - Mária élete 11. A szűzek kirnője. Írta uő. Ford. Uo., 1985. - Mária élete 12. A közbenjáró. Írta uő. Ford. Uo., 1985. - Mária élete 15. Az egyh. anyja. Írta uő. Ford. Uo., 1985. - Mária élete. A társmegváltó. Írta uő. Ford. 1985. - Jézus szenvedése. Írta uő. Ford. Uo., 1986. - Mária élete 14. A fájdalmas anya. Írta uő. Ford. Uo., 1986. - Péter. Írta uő. Ford. 1-2. köt. Courtland, 1987-89. - A szeretet vértanúi. Írta uő. Ford. Uo., 1988. - A keresztelő. Írta uő. Ford. Uo., 1989. - Önéletrajz. Írta uő. Ford. Uo., 1989. - Karióti Júdás. Írta uő. Ford. Uo., 1989. - Tizenöt titok. Írta uő. Ford. 2. kiad. Uo., 1989. - Jézus és a sátán. Írta uő. Ford. Uo., 1990. - Jézus és a pogányok. Írta uő. Ford. Uo., 1991. - Tíz apostol. Írta uő. Ford. Uo., 1990. - Jézus a szegények barátja. Írta uő. Ford. Uo., 1990. - Jézus és a bűnbánók. Írta uő. Ford. Uo., 1990. - A nőtanítványok. Írta uő. Ford. Uo., 1990. - Jézus ellenségszeretete. Írta uő. Ford. Uo., 1991. - A keresztény szerelem. Bp., 1991. - 1953-78?: A Szív társszerk-je. 88

Cat. SJ 1949:55. - Mildschütz 1977:112. (684.) (s.v. Kőváry) - Török 1978:379. - Bölöny 1983:466. - Nagy II:172. - Viczián 1995:175. (1719.) - Nagy 2000:573.

Kővári Lajos, Isten Anyjáról nev., Piar (Sajószentpéter, Borsod vm., 1922. máj. 4.-Buffalo, N.Y., USA, 1981. jún. 26.): tanár. - 1945: menekültként került No-ba, 1946: Traunsteinben építőmunkás, 1947: Mairaeckben segítő testvér. 1948: Münchenben teol-t kezdett tanulni, Rómában X. 3: lépett a r-be, 1950-54: teol-t tanult, 1952. X. 5: ünn. fog-at tett, 1954. V. 5: uo. pappá szent. 1955: Buffalóban koll. felügy., 1961: ábrázoló geometria és mat. tanár. - 1947-48: a Sastoll cserkészlap szerk-je, 1954-59: a Diákélet Derbyben főmunk. 88

Szétszórt árvalányhaj. A külf. m. cserkészet 50 éve. Garrfield, 1955:344. - Mildschütz 1977:17. (104.) - Viczián 1995:16. (191.) - Koltai 1998:215. - Nagy 2000. (s.v. Kőváry)

Kővári (Krémusz) Magdolna Eucharista, KN (Felsősegesd, Somogy vm., 1914. nov. 29.-Jászberény, 1991. ápr. 23.): szerzetesnő. - 1935. II. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1939. VIII. 29: tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől Békéscsabán betegápoló. Utolsó éveiben a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.