Magyar Katolikus Lexikon > K > Kőszegi család


Kőszegi család, Németújvári család: a Héder nemzetség egyik ága. - Ny-Mo-on a 13-14. sz: birtokos tartományúri család. A ném. eredetű Héder nemzetség megalapítója Volfer, Volfger (†1157), ki 1146 u. jött Mo-ra. 1250 k. a ~ már külön ágnak tekinthető. A ~ fölemelkedése a Kőszeg városát megalapító II. Henrik (†1274) nádor nevéhez fűződik. Ennek fiai: I. Miklós nádor (†1299), I. Iván nádor (†1306), I. Péter veszprémi pp. (1275-89), III. Henrik szlavón bán, tárnokmester. A család a 13. sz. végén és a 14. sz. elején a Csák család mellett a legnagyobb hatalmú oligarcha család; a Dunántúl és Szlavónia nagy része az övék; I. Károly Róbert kir. (1308-42) több háború során törte meg hatalmukat. A ~ egyik ágából származott a Tamási család, melynek tagjai Zsigmond kir. (1387-1437) idején jutottak jelentős szerephez. B.A.

Karácsonyi II. - Vasi Szle 1975:251. (Kristó Gyula: A Kőszegiek kiskirálysága) - Fügedi 1986:413.