Magyar Katolikus Lexikon > K > Kőrösy


Kőrösy Demjén, OFMConv (Eger, Heves és Külső-Szolnok vm., 1787 k.-Kolozsvár, 1831. dec. 3.): gimnáziumi tanár. - Kantán és Miskolcon gimn. tanár, Kolozsvárt házfőn. - M: Az ifjuság veszedelmei és az erkölcsös öregség kellemetlenségei. Miskolc, 1827. 88

Schem. OFMConv 1883:215. (1074.) - Szinnyei VII:103.

Kőrösy György, lózsádi (Brád, Hunyad vm., 1863. márc. 12.-Bp., 1922. dec. 12.): főgimnáziumi tanár. - Kolozsvárt 1881: éretts., a Ferenc József Tudegy-en 1883: áll. ösztöndíjat nyert, 1887: bölcs. dr-rá avatták. Kolozsvárt a leánynev. int. tanára, majd Hódmezővásárhelyt s-tanár. 1889: a brassói főgimn-ban tanított, 1892: tanári vizsgát tett, 1893: az eperjesi kir. kat. főgimn. m. nyelv és irod. tanára. 1902: a dési áll. főgimn. ig-ja, 1918: a kolozsvári f. keresk. isk. óraadó tanára. Menekültként került Bp-re. - M: Önállóságra törekvés a magyar philosophiában. 1837-1857. Hetényi és Szontagh. Kolozsvár, 1886. - A középfokú okt. múltja és jelene Désen. Lukinich Imrével. Dés, 1907. - Eperjesen 1899. I. 1-VI. 25: a Sárosi Hírlap egyik alapítója, főmunk. 88

Rájner 1893:24. - Szinnyei VII:105. - Gulyás XVII:503.

Kőrösy (1880-ig Kucsera) László, Kőrösi (Esztergom, Esztergom vm., 1856. jún. 27.-Dömös, 1918. ápr. 26.): főreáliskolai tanár. - 1868-75: az esztergomi bencés gimn-ban tanult, a bpi tudegy-en m-ném. szakot végzett. 1880: Odescalchi Gyula hg. családjánál nev., 1882: Esztergomban reálisk. tanár, 1892. IX-1918(?): a bpi V. ker. áll. főreálisk. tanára. - M: Szabadelvű sajtót! Esztergom, 1879. (névtelenül) - Rumy Károly György élete. Irodtört. tanulm. Bp., 1880. - Rajzok és elb-ek. Uo., 1882. - Vallásos költészetünk. Irodtört. tanulm. Uo., 1882. (Klny. esztergomi reálisk. értes.) - Berzsenyi Dániel életrajza. Pozsony, 1884. (M. Helikon 39.) - Salamon és Markalf. Esztergom, 1885. (Mulattató zsebkvtár 30.) - Esztergom. Tört. emlékkv. Uo., 1887. - A kirepült galamb. Reg. Uo., 1887. - Kath. költők. Irodtört. antol. Uo., 1889. - A szerelem örvényei. Reg. Uo., 1890. - Elkésett apostol. Reg. Uo., 1890. - Kortörténeti kvtár. (Kortársaink. Kortársak. Korrajzok.) 1. XIII. Leó. (ném-ül és tótul is) 2. I. Ferenc József. 3-4. Kossuth Lajos. 5-7. Jókai Mór. 8-11. Vaszary Kolos. 12-14. Vadnai Károly. 15-17. Beöthy Zsolt. 18-19. E. Kovács Gyula. 20-21. Kneip Sebestyén. 22. Fejérváry Géza. Arcképekkel. Szerk. Bp., 1894-96. - Egyiptom műv-e. Uo., 1898. (Egyetemes műv-tört. 1.) - M. tanárok Egyiptomban. Uo., 1899. - 1879. VI. 1-1892. XII. 1: az Esztergom és Vidéke szerk-je, 1881-88: a Mulattató Zsebkönyvtár sorozat 50 füzete szerk-je. Esztergomban a Vaszary Kolos bíb-hgprím. székfoglalójának emlékezetére 1892. II. 7: kiadott alkalmi lap, a Magyarország Öröme szerk-je. - Álnevei és betűjelei: Aucum (B. Hírl.; Figyelő; Főv. Lpk; Ország-Világ; P. Hírl.; P. Napló; Vasárnapi Újs.); Gaston Ombre (uo.); K.L. (B. Hírl., 1913); K.L. dr. (M. Szle, 1894); Klió (uo.); kő (B. Hírl. 1911-13); Kőrösy László. 88

Rajner 1893:38. (s.v. Kőrösi) - Szinnyei VII:119. - Kalmár 1910:253. (s.v. Kőrösi) - Révai XII:173. (s.v. Kőrösi; *1859!) - Balogh 1939:36. (*1859!) - Gulyás 1956:585. (s.v. Kőrösi és Kőrösy is!) - MÉL I:1006. (*1856) - Viczián 1995:96. (1197.) - Gulyás XVII:509. (s.v. Kőrösi)