Magyar Katolikus Lexikon > K > Kőrösi


Kőrösi (1882-ig Kulhánek) Albin, az Úr Szenvedéséről nev., Piar (Selmecbánya, Hont vm., 1860. jan. 16.-Bp., 1936. ápr. 8.): gimnáziumi tanár. - Selmecbányán tanult, 1876. VIII. 27: lépett a r-be, 1879: Kecskeméten éretts., 1879-81: a teol-t Nyitrán végezte, 1881. VI. 26: ünn. fog-at tett, Bpen egy. hallg. 1883: tanári vizsgát tett, VII. 23: pappá szent. Veszprémben 1883. IX-1888: tanár, termrajz-földr. mellett ném., fr., ol. nyelvet, bölcs-et és gyorsírást is tanított. 1885: termrajz-földr. tanári okl-et szerzett. 1888: Temesvárt, 1891: Bpen tanár. Sp. műford-aiért a SZIT, 1899. IV. 13: a sp. kir. akad. kültagjává vál. 1912: a bpi egy. sp. lektora, 1922: a bpi közgazd. kar sp. nyelvtanára. - 1901: a barcelonai és a sevillai Real Academia de Buenas Lettras l. tagja, 1902: az Asociacion de los Artistas y Escritores Españoles, 1907: a kölni Litterarische Gesellschaft, 1915: a SZIA III. o. alapító tagja. A m-sp. irod. kapcsolatokkal foglalkozott, főként sp-ból ford. m-ra. ~ ismertette először sp-ul Petőfi műveit, előszót írt az első sp. Petőfi-kiadáshoz (Madrid, 1921). Munk. volt a Világatlasznak, a Révai nagy lex-nak, átd. Kozma Gyula földr. atlaszait. - M: A XIX. sz. sp. költői. Bp., 1893. (Klny. Bpi piar. főgimn. értes.) - A sp. költ. gyöngyei. Ford. és bev. Uo., 1895. - Földr. a gimn. 1-2. o. számára. 1-2. köt. Uo., 1895-96. (7. jav. kiad. Uo., 1912) - Isten a legjobb tanú. Írta Don José Zorilla. Ford. Uo., 1896. (SZIT népies kiadványai 20.) - Az apja fia. Reg. Írta J. M. de Pereda. Ford. Uo., 1897. - Idill. Írta Gaspar Nunez de Arce. Ford. Uo., 1899. - Termrajz a gimn. 1-2. o. sz. Uo., 1899. (3. teljesen átd. kiad. Uo., 1917) - Sp. téli esték. Uo., 1901. - Verses legendák. Vál., ford. és bev. Uo., 1902. - Bequer, A. Gustave dalai és vál. versei. Ford. és bev. Uo., 1912. - Az eu. gyarmatok a 18. sz. végén. Uo., 1905. - Petőfi a világirod-ban. Többekkel. Uo., 1911. (Petőfi kvt. 27-28.) - Egy m. kir-leány tört. Istoria de la filya del Rey d'Ungria. Katalán provence-i legenda. Uo., 1914. - Rendszeres földr. atlasz... isk. használatra. Kozma Gyulával. 18. kiad. Uo., 1916. - Cervantes élete és művei. Uo., 1918. (SZIA Nyelv- és Széptud. O. felolv. I:1.) - Földr. a gimn. 3. o. sz. 7. jav. kiad. Uo., 1921. - El P. Juan Arolas. Estudio critico biografico. Madrid, 1921. (= Revista Calasancia. Tom. 11-12.) - Az élővilág földr-a. Középisk. 2. o. sz. Bp., 1922. - A mi hazánk. Középisk. 1. o. sz. ~ nyomán írta Karl János, Vargha György. Uo., 1922. (Földr. középisk. sz. 1.) - A növények életéről. Uo., 1922. (A Falu Orsz. Szöv. kiadv.) - Ált. földr. atlasz. A r.k. el. népisk. haszn. Átd. [névtelenül] Bp., 1927. (Uaz a ref. el. népisk. haszn. Szerk. Kozma Györggyel. Átd. Vargha György. 28. kiad. Uo., [1939]) - A sp. irod. tört. Uo., 1930. (Szt István kv-ek 82-84.) - La Magna Carta, la Bula Aurea los Privilegios de Aragon y Mallorca y el jus resistendi en la edad media. Palma de Mallorca, 1932. - Álneve és betűjegye: -i. (Veszprémi Közl. 1892); Niger (Uo.). T.E.

Takáts 1895:435. - Szinnyei VII:99. - Pallas XVIII:104. - Hont vm. 1906:254. - M. társad. lex. 1931:122. - Irodt. 1936:129. - Gulyás 1956:585. - MIL I:706. - MÉL I:1005.

Kőrösi Márk István, SJ   →Márk, Kőrösi, Szt