Magyar Katolikus Lexikon > K > Kőrész


Kőrész (családi neve Christ) Kelemen, OFM (Nagyszombat, Pozsony vm., 1821. szept. 7.-Esztergom, 1891. nov. 10.): tanár. - 1840: lépett a r-be, tanulm-ait Pesten végezte. 1844: pappá szent. Tanár és hitszónok, Szentlászlóegyházán kvtárnok. - Írásai: M. Nyelvőr (1872: Szabadjon, 1873-74: A szenvedő igealak, A m. nyelv az egyh. szószéken, Népetimologia, 1882: Szabad), Közoktatás (1886: Ó- és új magyarság, Ikes igeragozás, Nyelvkontárok, Szókölcsönzés, Magyar szó-e a keresztény? A da-, de- háború, 1888: Mi a tőről metszett magyarság? Szómagyarosítás, A betűk egyszerűsítése, Valami magyar helyesírás-féle) - M: Krisztus követése. Egyh. beszédekben. Pest, 1857. - Mária tisztelete. Egyh. beszédben. Uo., 1858. - Nyelvészeti tanulm-ok a szakjelekről. Uo., 1859. - Nyelvészeti tanulm-ok a mondatköltésről. Uo., 1860. - Bölcseleti tanulm-ok. A természet rendszere. Uo., 1861. - Szt keresztuti intések. Esztergom, 1868. - Három sztbeszéd az imádságról, melyet keresztjárás alkalmával mondott. Uo., 1868. - A takarékosságról. Uo., 1869. (Népiratkák 4.). 88

Zelliger 1888:102. - Szinnyei VII:83.