Magyar Katolikus Lexikon > K > Kőmíves


Kőmíves Ivánné, Bernolák Éva (Maglód, Pest vm., 1925-): tanárnő. - A Patrona Hungariae Leánygimn-ban, majd a Ranolder Int-ben tanult, ahol 1944: tanítónői okl-et szerzett. 1947: Bpen h. tanítónő. M. irod. és tört. szaktanítói okl-et szerzett, az ált. isk. felső tagozatában tanított Kőbányán, Pestszenterzsébeten (3 helyen), 1951-78: a IX. ker. Telepi u-ban. Új módszertani megoldások keresésével és kipróbálásával foglalkozott. Az Orsz. Ped. Int. külső munk. 1960: m. irod. és tört. tanári okl-et szerzett az ELTE-n. 1978: a Hitoktatási Biz. konzultációs irodájának szervezője, 1980-90: a Hittud. Akad. Lev. Tagozata mellett működő Hitoktatóképző szervezője és vez-je. 1992-95: a Lev. Tagozat óraadó tanára. - Cikkei: M. Pedagógia, Vigília, Teológia, Új Ember. - M: Üdvösségünk tört. 1. köt. Bindes Ferenccel. Bp., 1976. - A sziklára épült Egyh. Újvidék, 1989. - Didaktika. Főisk. jegyzet. Bp., 1992. - Hittansztori? Uo., 1994. - Jézus Krisztus az evangéliumok tükrében. Uo., 1995. - A kerség tört. Uo., 1995. - Álneve: Haraszti Éva (Hitoktatói Vázlatok). s.k.

Kőmíves János (Hegykő, Sopron vm., 1919. dec. 10.-): németországi lelkész. - 1944. VI. 11: Szombathelyen pappá szent. Belatincon, Vasszentmihályon, 1945: Nemesrempehollóson, Pákán, 1947: Lentiben kp., 1949-51: Felsőrönökön plnosh., 1952: az augsburgi egyhm. lelkésze. -1955. III-1968. XII: a Pannonia Sacra, 1976-: az Augsburgi Levél szerk-je. - Betűjele: K.J. 88

Tóth 1948:98. - Schem. Sab. 1991:141. - Viczián 1995:175. (1409.) - Nagy 2000:569.

Kőmíves Nándor Kolos, OPraem (Somogyfehéregyház, Somogy vm., 1892. nov. 28.-Csorna, 1945. jún. 13.): tanár. - A keszthelyi prem. főgimn-ban 1913: éretts. 1913. VIII. 15: Csornán lépett a r-be. 1914. VIII. 15: első, 1917. VIII. 20: örök fog-át uo. tette, VIII. 24: Győrött sztelték pappá. A teol-t Csornán végezte. A bpi tudegy-en 1918: bölcsész dr., 1919: m-lat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. - 1918: Keszthelyen h. tanár, 1919: Csornán konventtag. Szombathelyen 1921-32: gimn. tanár, 1930-32: házgondnok is, 1933-43: házfőn. és jószágkormányzó. - M: Nyéki Vörös Mátyás élete és munkái. Csorna, 1918. - Irodalmunk költői remekei. Segédkv. a gimn. irod. okt-hoz. Szombathely, 1929. - Írása a Szombathelyi Prem. Főgimn. Értes. 1928/29-ben (Bánk bán 3 felv. tragédia a XIX. század elejéről). r.k.