Magyar Katolikus Lexikon > K > Kőhegyi


Kőhegyi József (*Dévény, Pozsony vm., 1883. márc. 19.): pap, szerkesztő. - 1901: a Pázmáneum növ-e lett. 1905. XI. 24: esztergomi főegyhm-s pappá szent., Dorogon kp. 1907: Pozsonyban a felső reálisk-ban és a tanítónőképzőben, 1908: a siketnémák int-ében, 1909: az ev. gimn. 4-8. o-ában hitokt. 1921: egyidejűleg a Szt Márton-tp. kp-ja. Hittankv-eket írt a népisk-k 1-4. o-a számára. - M: A sztév Rómájában. Pozsony, 1926. - Kat. hitélet a felsőbb leányisk-ban. H.é.n. - A neveléstud. rövid tört. kül. tek. CS-ra. Pozsony, 1929. - Pozsonyban 1923. I-VIII: a Katholikus Egyházi Lapok, X. 1-1944. XII: a Katholikus Lelkipásztor c. havi folyóir. és mellékletei: 1924. I-1938. XI: a Katholikus Hitszónok, 1927. I-1930. XII: az Euchar(isztikus) Apostol, 1935. I-1938. X: a Katolikus Akció fel. szerk-je és kiadója. 1924-32: szerk. a Sankt Martinus Kalendert. 88

Schem. Strig. 1918:156. - Schem. Tyr. 1933:279.

Kőhegyi Mihály (Katymár, Bács-Bodrog vm., 1934. márc. 11.-): régész. - 1946-52: a bajai III. Béla Gimn-ban tanult, 1952-58: régész okl-et szerzett az ELTE-n, 1983: drált. 1957: a M. Nemz. Múz. gyakornoka, 1958: a bajai Türr István Múz. régésze, 1987. VI. 1: múzeumig. - 1958: a M. Régészeti és Műv-tört. Társulat, 1971: a Numizmatikai Társ. tagja. - M: Puszták rózsája. Népszínmű. Írta Tóth Kálmán. S.a.r. Baja, 1968. (A bajai Türr István Múz. kiadványai 15.) - Névadási szokások Baján 1896-ban és az 1960-as években. Bernschütz Sándorral és Hegedűs Józsefnével. Uo., 1970. (Uaz 17.) - Kivonatok a bajai ferences zárda Háztörténetéből, 1694-1840. Borsay Jenővel és Mészáros Bélával. Uo., 1972. (Uaz 19.) - Névadási szokások É-Bácskában az 1960-as években. Bemschütz Sándorral. Uo., 1972. (Uaz 20.) - É-Bácska földr. nevei Pesti Frigyes kéziratos helynévtárában. Solymos Edével. Uo., 1972. (Uaz 21.) - Pécs-Baranya-Baja háromszög tört. problémái 1918-1921 között. Gergely Ferenccel. Uo., 1974. (Bajai dolgozatok 1.) - Madaras tört. az őskortól az újratelepítés befejezéséig (1810). Solymosné Göldner Mártával. Uo., 1975. (A bajai Türr István Múz. kiadv. 22., 24.) - Baja, Türr István Múz. Solymos Edével. Bp., 1980. (TKMK 47.) - Móra Ferenc levelezéséből. Az MTA Kvtára, az OSZK és a Petőfi Irod. Múz. anyaga. S.a.r. Lengyel Andrással. Kecskemét, 1980. - Szeremle kk. okl-ei a Zichy okmánytárban. Kapocs Nándorral. Baja, 1980. (Bajai dolgozatok 4.) - Katymár és környékének kk. okl-ei a Zichy okmánytárban. Kapocs Nándorral. Uo., 1983. (Uaz 5.) - Móra Ferenc családi levelezése. S.a.r. Lengyel Andrással. Kecskemét, 1987. (A kecskeméti Katona József Múz. közleményei 3.) - Baja tört. 1. köt. Szerk. Faludi Gáborral és Hamvas Józseffel. Bp., 1989. - Fülep János és Kner Imre levelezése. Összeáll., bev., jegyz. Sümegyi György. Szerk. Gyula, 1991. (Forráskiadv. a Békés M. Levtárból 17.) - Historia Domus Bajaensis 1. (1694-1840). Előszó, s.a.r. Kapocs Nándorral. Baja, 1991. - Mészáros Lázár emlékezete. Az 1991. III. 13-i tud. ülés előadásai. Szerk. Merk Zsuzsával. Uo., 1993. - A Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Isk-nővérek bajai isk-jában vezetett krónika 1936-1948. Előszó Kelemen Márton. Szövegét gondozta, jegyz. Merk Zsuzsával. Uo., 1995. - Emlékeim a hadifogságból 1914-1920. Írta Udvardi Lázár. S.a.r. Merk Zsuzsával. Uo., 1996. - 1974-: a Bajai dolgozatok (1-10. füz.) sorozatszerk-je, 1983-?: Az Érem folyóir., 1990-?: a Numizmatikai Közl. szerk-je. - Betűjele: KM (Petőfi Népe, 1960-65). 88

Közlése a M. írók élete és munkái III. sor-hoz (1992) - ~ munkássága. Bibliogr. Kecskemét, 1994. (Múz. pályaképek Bács-Kiskun m-ből 2.)