🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kőházi
következő 🡲

Kőházi Endre (*Bp., 1893. júl. 11.): ítélőtáblai bíró. – Középisk és a jogot Kolozsvárt végezte, 1914: katona, részt vett a kárpáti, galiciai és a Dolomitokban folytatott harcokban, tűzzér főhadnagyként szerelt le. 1919: az oláhok kiutasították, joggyakornok és jegyző a bpi törvszéken, 1921: egységes bírói és ügyvédi okl. szerzett. 1923: járásbíró, 1926: tvszéki bíró, 1932: a keresk. Min. törvényelőkészítő o. és kartellbiz. előadója, 1939: bpi ítélőáblai bíró. – M: Közszállítási szabályzat. Bev. Halla Aurél. Szerk. (Függelék: Az óvadékképzés értékpapírokról szóló rendeletek) Bp., 1934. (2. kiad. Közszállítási kódex. Uo., 1938, 4. bőv kiad. 1941) – Kartell, árelemzés, külf. törvények. Dobrovits Károllyal. Uo., 1938. – Bpen 1943. I.–1944. VII: a Gazdasági Jog Tára szerk. 88

Ker. m. közél. alm. 1940. I:560. –Viczián 1995:175. (459.)