🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Küzmics
következő 🡲

Küzmics Miklós (Alsócsalogány, Vas vm., 1737. szept. 15.-Felsőszentbenedek, 1804. ápr. 11.): plébános, a vend irodalmi nyelv megteremtője. - 1763 k. pappá szent. A felsőlendvai várban udvari kp., és még ebben az évben Felsőszentbenedeken plnos. Itt élt haláláig, mint ker-ének tanfelügy-je, esp-e és a vend (szlovén) irod. nyelv megteremtője. Vend nyelven imakv-et és különböző hittankv-eket adott ki. - M: Krátka Summa Velikoga Katekizmussa. Sopron, 1780. - Szvéti Evangyeliomi. Uo., 1780. - Szlovenszki Silabikár. Uo., 1780. - Pomoucs Beté'Snih, Mirajoucsih. Uo., 1781. - Kniga Molitvena... na haszek Szlovenszkoga národa. Uo., 1783. - ABC Kni'sicza na národni soul haszek... Büdin, 1790. - Sztároga, inouvoga Testamentoma szvéte histórie Kratka Summa. Szombathely, 1796. (ezeket Szinnyei, Petrik s a Mo. bibliogr-ja 1712-1860 nem ismeri!) 88

Csaplovics János: Croaten und Wenden in Ungarn. Pozsony, 1829. - Zelko, Ivan: K. bibliografiji del Miklosa Küzmics. H.n., 1934. - Géfin II:360; III:234. Aláírása. - Novak, Vilko: Delo in pomen Miklosa Küzmica. Stopinje, 1975:18. - Smej, Joze: Mura Miklosa Küzmica. Muraszombat, 1976. - Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana, 1976. - Skafar, Ivan: Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919. Uo., 1978.