Magyar Katolikus Lexikon > K > Kürcz


Kürcz Antal (Nagyszombat, Pozsony vm., 1827. jan. 6.-Bp.?, 1910 u.): főgimnáziumi tanár. - Nagyszombatban tanult, 1843: belépett a bencés r-be. A fil. 2. o-át Győrött, a ped. és klasszikai tanf-ot Bakonybélben hallg., tanárképesítési vizsgát tett, a teol-t Pannonhalmán végezte. 1848/49: honvéd, 1848. XI. 2: kilépett a r-ből. Az 1850-es években nevelő. Az 1860-i →Októberi Diploma után Pesten 1861. III. 15: a kir. kat. főgimn. h. tanára. 1862: Baján, 1864. VII: a pesti kat. főgimn-ban tanított. 1863. III: újra tanári vizsgát tett, s 1894. I. 1-i nyugdíjazásáig a m. nyelv és irod. tanára. - M: Olvasmányok műfajilag rendezve. Tekintettel Szvorényi József ékesszólás tanára, az 5. és 6. o. sz. Pest, 1866. (2. kiad. Uo., 1870) - Történeti képek és elb-ek az ifjúság sz. Bp., 1878. (Szombati Menyhért névvel) - Alighieri Dante és kora. Irodtört. tanulm. Uo., 1878. (Klny. bpi V. ker. kir. kat. főgimn. értes.) - A grófné titka. Tört. elb. Uo., 1879. (Szombati Menyhért névvel) - Két elb.: Margit házassága, A rejtély. Uo., 1882. - Az árva. Elb. Uo., 1886. - A mo-i Pálos-rend tört. I. köt. A legrégibb időktől a mohácsi vészig. Uo., 1889. - 1864: a Kalauz munk., a Katholikus Hetilap rendes munk., 1886. IV. 15-XII. 30: fel. szerk-je. - Álneve és betűjegyei: K. A. (Egyetemes M. Encyclop. kb. 1000 tört. és irod. cikk); Szombati Menyhért (a lapokban is); Sz. M. 88

Szinnyei VII:576. - PN 1987:81. (579.) - Gulyás XVII:841.