Magyar Katolikus Lexikon > K > Külsőrekecsin


Külsőrekecsin, Felsőrekecsény, Felsőreketyén, Külsőrekecsén (Fundu Răcăciuni, Bacău m., Moldva, Ro.): Rekecsin (Răcăciuni) község faluja Bákótól D-re, a Szeret jobb oldalán, a Rekecsini patak völgyében. - Moldva legfiatalabb m. települései közé tartozik, székely lakossága másodlagos elvándorlás során került mai lakóhelyére. 1845: említik először, ami arra utal, hogy a 18. sz. végén alapíthatták. A félreeső, védett völgyben lakossága másfél évszázad alatt öt és félszeresére növekedett. Gabonából jelentős mennyiséget vittek piacra, a faluban 10 vízimalom működött. Az 1950-es évek első felében az isk-ban magyar tagozatot is szerveztek, a román tagozaton tantárgyként tanították a magyart. A kollektivizálás elkerülte ~t, de 1947: a papjukat védő lakosok között a román katonaság vérfürdőt rendezett. 1991: árvíz pusztította. - Sajátos földr. és pol. helyzete miatt egyike a leginkább hagyományőrző moldvai magyar településeknek. - A pléb-t Klézse filiájából 1941: alapították. Filiája az 1991-es árvíz után juttatott területen létrejött Dumbrăveni nevű telep. Tp-át 1807: Bold. Szűz Mária, Keresztények Segítsége (Kicsi Szűz Mária) tit-ra szent., a mait 1930: építették. Két harangja mellé az 1991. évi árvíz után adott segélyekkel harmadik is érkezett. Feliratuk: (1) „1872. MARTIN DEMSA, NICOLAI GAJZE” (2) „MAKULA NÉLKÜL VALÓ SZŰZ ANJÁNAK SZENT SZÜVE KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK”[1929] (3) „CHRISTUS VINCIT•NAGYVÁRAD ALAPÍTÁSÁNAK 900., A TÖRÖK ALÓLI FELSZABADULÁS 300. ÉS SZENT LÁSZLÓ SZENTTÉAVATÁSÁNAK 800. ÉVÉBEN, A KÁRPÁTOKON TÚLI KÜLSŐREKECSINYI MAGYARSÁG VÍGASZTALÁSÁRA, VÉDŐSZENTJÉNEK HARANGJÁT ADOMÁNYOZZA AZ ÚJJÁALAKULT SZENT LÁSZLÓ TÁRSULATA SZENT LÁSZLÓ ÜNNEPÉN, BP. 1992. VI. 27-ÉN”. - Plébánosai: 1947: Petru Susanu, 1982: Iosif Sescu. - Lakói 1845: 672; 1851: 408; 1858: 491; 1898: 776; 1930: 842 r.k., össz. 854 (magyar nyelvű 833); 1992: 1903 r.k., 9 g.kel., 1 adventista, össz. 1913, valamennyi kat. ismeri a magyar nyelvet (Tánczos). H.P.

Domokos 1987:586. - Élet és Tud. 1991. VIII. 16. (Csoma Gergely-Bottyán Kristóf: Magyar feliratú harangok moldvai csángó falvakban) - Csángósors. Szerk. Pozsony Ferenc. Bp., 1999:233. (Vincze Gábor: Csángósors a II. vh. után)