🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Külső-Szolnok vármegye
következő 🡲

Külső-Szolnok vármegye, 1015/25-1876: közigazgatási terület Magyarországon. - Heves vm., a Jászság, Pest, Csongrád, Békés vm. és a Kunság határolta. Az Árpád-korban a Kárpátoktól a Tisza középszakaszáig összefüggő ter. 1272: ill. 1300: említik először ~ként. Később 3 részre tagolódott, K-ről Ny felé haladva 1321, 1330: Belső-, 1445: Közép- és ~. Pesti szerint mindhárom ispánja az erdélyi vajda. III. Béla kir. (ur. 1172-96) a jeruzsálemi ispotályos rendnek 1193: pusztákat adományozott. 1333: ~nek 4 járása volt. 1459: Tiszavárkonyon békült ki I. (Hunyadi) Mátyás kir. (ur. 1458-90) nagybátyjával, Szilágyi Mihállyal. A 15. sz. végén kb. 2500 adózó házhelye volt, 1494: 2350, 1495: 2553 Ft adót fizettek. Az egri ppség birtoka Túrkeve, a dunaföldvári apáté Tiszaföldvár, a titeli prépságé Alpár és Várkony, a váradi pp-é Túrpásztó, a (buda)szentlőrinci pálosoké Kenderes és Ecseg, a sági konventé Szolnok, a (garam)szentbenedeki konventnek Tényő környékén voltak birtoktestei. - A 15. sz. végén 5 mezővárosa (1455: Fejéregyház [Pálóczy-birtok], 1479: Kengyel, 1380: Szolnok, 1378: Túr, 1402: Varsány), 60 helysége 77 birtokos (közép- és kisnemesek) tulajdonában volt. A vm. gyűléseit Sződemeteren tartották. A hódoltság idején a hatvani szandzsákhoz sorolták. Az 1569:52 tc. Heves vm-vel egyesítette, a m. közigazgatásban 1569-1876: →Heves és Külső-Szolnok vármegye néven valójában Heves vm-hez tartozott. - Főispánjai: 1427: Kátay Mihály jász-kun kapitány; 1432: Kátai László (Mihály fia), 1436: a kunok bírája; 1484: Szentlászlói Tamás; 1522 (1524, 1525): Gyalui Vas László (1503: még alispán); 1526: Haynitzer Vilmos. - Népessége 1850: 93.737 fő (22.357 családban); ebből 89.032 m., 642 ném., 46 tót, 7 oláh, 29 szerb, 721 cigány, 2369 zsidó; 43.926 r.k., 9 g.k., 109 g.kel., 847 ev., 45.586 ref., 2369 izr. - Szolnokon 1835: r.k. gimn. 6 tanárral, 3 osztályú fő elemi tanoda, 3 leány népisk. össz. 1173 tanulóval; Mezőtúron (5 osztályú) és Törökszentmiklóson ref. néptanodák. - Az 1876:33. tc. ~t Hevestől elválasztva és a →Jászkun Kerülettel egyesítve Szolnok székhellyel →Jász-Nagykun-Szolnok vármegye néven új egységként megalakította. 88

Palugyay Imre: Jász-Kun kerületek és ~ leírása. Pest, 1854. - Pesti I:84. (s.v. Szolnok) - Csánki I:665.