🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Küffer
következő 🡲

Küffer Béla (Németszárcsa, Torontál vm., 1856. febr. 23.–Bp., 1928. máj. 19.): képviselőházi főkönyvtárnok. – Szegeden a piar. gimn., a 2-8. o. Szarvason végezte, közben 5 hónapot Párizsban töltött. 1876–80: a bpi Tudegy. joghallg., 1880: államtud. államvizsgát tett és még 1 é. bölcs. előadásokat hallg., 1884. VI. 15: bölcs. dr. Néhány hónapig az Orsz. Levtárban szolgált, 1881: a képviselőházi kvtárban s.kvtárnok, 1885: kvtárnok, 1900 k. főkvtárnok. – Cikke: M. Gazdtört. Szle (1895: A m. főpapok és a m. kir. jövedelme 1186-ban) – M: A köz- vagy nádori törvszék mint Mátyás kir. jövedelmi forrása. Jog- és pénzügytört. [dri] értek. Bp., 1884. – Fro. vidéki élete. Uo., 1888. – Fr. rokon- és ellenszenvek. Uo., 1888. (Klny. Bp. Szle) – A képviselőház kvtárának czímjegyzéke. Uo., 1886. – A képviselőház ktárának katalogusa 1866–1893. Uo., 1894. – A képviselőház kvtári katalógusának pótkötete 1893–1899. Uo., 1899. (A 40.000 köt-ből álló kvtár rövid ismertetésével). 88

Szinnyei VII:570. – Gulyás XVII:822.