Magyar Katolikus Lexikon > K > Központi Reszlovakizációs Bizottság


Központi Reszlovakizációs Bizottság, Pozsony, 1946. jún. 21.: a nemzeti hovatartozásukat megváltoztató „visszaszlovákosodók” ügyeinek intézésére szervezett bizottság (hivatal). - A benesi dekrétumokkal minden joguktól megfosztott magyarok csak nemzetük megtagadásával (→reszlovakizációval) őrizhették meg a lét- és vagyonbiztonságukat jelentő csehszlovák állampolgárságukat s mentesülhettek a kollektív bűnösség - kényszerközmunka, kitelepítés stb. - alól. Össz. több mint 350 ezer fő kérte „visszaszlovákosítását”. 88

Tóth-Filep 2000. IV:71.