Magyar Katolikus Lexikon > K > Középnémeti


Középnémeti, v. Abaúj vm. (2000: Tornyosnémeti része): A Hernád egyik szigetén Egyed pálos szerzetes Szt László kir. tiszt-ére kpnát épített, és abban helyezte el László kir. ereklyéjét, egyik ujjának középső csontját, amelyet Imre váradi pp. (1297-1317) Hévíz faluban felejtett és ő megtalálta. A felhévízi Szentháromság monostor keresztesei igazolták az ereklye hitelességét. 1319: Márton egri pp. Drugeth Fülöp szepesi ispán kérésére Szt László ünnepére 40 napi búcsút engedélyezett a kpna és az ott lakó szerz-ek javára adakozó látogatóknak. 1320: Tamás esztergomi érs. a búcsúengedélyt megerősítette és az alapítást védelmébe vette. 1520 k. az ereklyét a pálosok regéci monostorában őrizték.  H.F.L.

Györffy I:122, 123. - DAP I:216; II:309. - Gyöngyösi 1988:60. - Borsodi Levéltári Évkv. 1985:608. (Bándi Zsuzsa)