Magyar Katolikus Lexikon > K > Közép-Kelet-Európa


Közép-Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa: újkeletű polikai fogalom, mellyel az amerikai politológusok jelölték gyűjtőnévként a szovjet megszállóknak Jaltában és Potsdamban kiszolgáltatott Közép-Európa országait. - A →vasfüggönyt (az USA K-Ny-i vízválasztójához, a Mississippi folyamhoz hasonlóan) Eu. kettéválasztójaként értelmezték, holott. Eu. belső, szellemi határait a lakosság többségének r.k. vagy g.kel. vallása, latin vagy bizánci szert-a jelenti. - A ~ kifejezés a tömegtájékoztatásban az 1980-as évektől fokozatosan egyeduralkodó divatszó lett a hazai sajtóban (s a szaknyelv konyhanyelvében is); nem földr., sem tört., kizárólag amerikanizált pol. fogalom, mely szerint a Varsói Szerződés r.k. kultúrájú (CS, Lengyo., Mo., NDK) és g.kel. kultúrájú (Bulgária, Ro., SZU) országai azonosak vezetőikkel: kommunisták, antidemokratikusak stb. - Ezen egységes kezelés okozta azt a történelmi meglepetést (és tanácstalanságot), mely a Bush és Gorbacsov által 1989. XII. 2: kötött →máltai paktum után bekövetkezett: a kommunizmus összeomlása Mo-on, majd Közép-Eu-ban, No. egyesülése és a szovjet birod. fölbomlása. 1999: Mo-, Cseho-, Lengyo-nak a NATO-ba való belépése után a szó kikopott a sajtónyelvből. 88