Magyar Katolikus Lexikon > K > Kövessy


Kövessy Jenő (Bp., 1886. nov. 17.-Tata, 1945. máj.): tanítóképzői tanár. - 1905: a bajai áll. tanítóképzőben tanítói, 1908: a bpi Paedagogiumban polg. isk. tanári, 1910: tanítóképzői tanári okl-et szerzett. 1910. IX: Csáktornyán az áll. tanítóképző nevelőtanára, X: a modori áll. tanítóképző h. tanára, 1911: a losonci áll. tanítóképző s-tanára, 1913. VI: a temesvári áll. tanítóképző r. tanára. 1914. VII. 26-1918. XI. 11: katona, 1920. II-1945: a szegedi Kir. Kat. Tanítóképző Int. mennyiségtan, fiz. és testnev. tanára, 1924-42: vez. tanára, Tomori Sportkörének vez-je (1931-től Kerényi Józseffel), a szegedi, 1941-44: az újvidéki tanker. tanulm. felügy-je. A →Foederatio Emericana dominusa, a Tanítóképző Int. Tanárok Orsz. Egyes. választmányi tagja, a szeged-belvárosi egyhközs. választmányi tagja, a Szegedi Kat. Kör főtitkára, a Szegedi Atlétikai Klub társeln.- M: Mennyiségtan. A líc. és leánylíc. 1. o. sz. sz. Bp., 1939. (SZIT líceumi tankv-ei) - Uaz. 2. o. sz. Uo., 1939. (uaz) - Uaz. 3. o. sz. Uo., 1940. (uaz) - Uaz. 4. o. sz. Uo., 1941. (uaz). - Számolás és mérés a mindennapi életben. H.é.n. 88

MTC 1918:417. (s.v. Kövesi) - Csillik-Gácser 1994:100. (†Tatatóváros; a település neve 1938 óta Tata!) - Gulyás XVII:546.

Kövessy Kálmán, Szt Imréről nev., Piar (Szeged, Csongrád vm., 1848. febr. 7.-Privigye, 1910. máj. 5.): tanár. - Iskoláit Szegeden kezdte, a 6. gimn. o. végeztével 1864. VIII. 31: Vácott lépett a r-be. 1866-68: Kecskeméten befejezte a középisk-t és megkezdte a tanítást. A teol-t 1870: Nyitrán, 1871: Szentgyörgyön (Pozsony vm.) végezte, VIII. 17: pappá szent., 1873. III. 16: tört. szakcsoportból tanári vizsgát tett. 1872: Pesten, 1875: Kecskeméten, 1884: Nagykanizsán, 1893: Léván, 1894: Tatán, 1895: Sátoraljaújhelyen, 1900: Vácott, 1904: Trencsénben, 1907: Privigyén a tört. és földr. tanára. - Írása: Kecskeméti kegyesr. főgymn. értes. (1876: A Hunyadiaknak az áll. körül érdemeik és elkövetett hibáik). 88

Szinnyei VII:169. - Koltay 1998:216.