Magyar Katolikus Lexikon > K > Köves


Köves, Kajuc (Căiuți, Bacău m., Moldva, Ro.): község a Tatros jobb oldalán, a Kicsiköves (Căiuțul Mic) patak torkolatánál, Onyest és Egyedhalma között. - A helyi szájhagyomány szerint Ștefan cel Mare idejében keletkezett, akkor Bosorcani néven szerepelt. 17. sz. dokumentumokban ~, a 19. sz: jelentős vásáros hely. - Gorzafalva, 1994: Ștefan cel Mare filiája. R.k. lakói: 1874: 35, 1930: 25 r.k., össz. 396 (magyar nemzetiségű 17, m. nyelvű 16); 1992: 7 r.k., 1520 g.k., 6 egyéb vall., össz. 1533. 1994 óta nincs kat. lakója. H.P.

Domokos 1987:575. - Gabor 1995:63.

Köves András, Keves (†Sümeg, 1568. febr. 2.): megyéspüspök. - I. Ferdinánd udvari kp-ja, budai prép. 1553. VI. 4: kinev. veszprémi mpp. 1554. VIII. 3: erősítette meg III. Gyula p. (ur. 1550-55). Megkapta a lövöldi priorságot és a fehérvári prépság javadalmát is, hogy Sümeg és Komár várát helyrehozathassa. - Utóda 1568. VI. 4: Liszti János. 88

Mendlik 1864:50. (53.) (s.v. Kevesi; 1553: veszprémi pp.) - Gams 1873:386. (s.v. Keves; 1553. VI. 4-†1568. I. 7: veszprémi pp.) - Lukcsics 1907:14. (53.) - Eubel III:352. (s.v. Keves; 1554. VIII. 3-†1568. I. 7: veszprémi pp.) - Schem. Vesp. 1916:XVII. (53.); 1975:22.

Köves Nep. János (Jánosháza, Vas vm., 1813. máj. 21.-Felsőörs, 1887. dec. 2.): plébános. - A gimn-ot Pápán és Veszprémben, a fil-t Pécsett és Szegeden, a teol-t Veszprémben végezte, 1839. VIII. 17: pappá szent. Mezőkomáromban kp., 1841. XII. 8: Enyingen plnos. 1854. II. 2: Felsőörsön prép-plnos, ahol újjáépíttette a prép. kúriát, 1857: a leégett malmot, új oltárképet festetett, 1886: aranyoztatta az oltárt, megnagyobbíttatta a temetőt, ahol keresztet állíttatott. - M: Örsi regék. Örs szittyavezér életéből. Költemények. Pest, 1856. 88

Szinnyei VII:161. - Pfeiffer 1987:646.